Anioły

"Na początku było Słowo,
a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo.
Ono było na początku u Boga.
Wszystko przez Nie się stało,
a bez Niego nic się nie stało, co się stało.
W Nim było życie, a życie było światłością ludzi.
A światłość w ciemnościach świeci, i ciemności jej nie ogarnęły."

Ewangelia wg św. Jana Rozdz. I, 1-5

 

Moje widzenie naszego świata:

Na początku była możliwość
a w niej powstał cichy dźwięk (plusk),
dźwięk wzrastał,
aż nabrał samoświadomości: JAM JEST
a dźwięk był u Boga a Bogiem był dźwięk.
Dźwięk był na początku tylko u Boga
Wszystko przez dźwięk się stało
a bez dźwięku nic się nie stało co się później stało
w tym dźwięku była MIŁOŚĆ, ŚWIATŁO i ŻYCIE 

Dźwięk rozdzielił siebie na dwie części:

Dźwięk Boga, Ojca wszystkiego, który stał się ŚWIATŁOŚCIĄ WIEKUISTĄ
Dźwięk DUCHA ŚWIĘTEGO, który stał się ESENCJĄ ŻYCIA.

A gdy Bóg Ojciec i Duch Święty rozdzielili się
powstała możliwość
a w niej powstał cichy dźwięk,
dźwięk wzrastał,
aż nabrał samoświadomości: JAM JEST
dźwięku ich pierworodnego syna
dźwięku CHRYSTUSA, który stał się ESENCJĄ MIŁOŚCI.

Bóg Ojciec wydzielił z siebie trzy cząstki
a gdy odrzucił je od siebie
stworzył trzy dzwięki
a gdy Duch Święty tchnął w nie Życie
zrodziły się pierwotne potężne Anioły Żywiołów Natury:
ETER, OGIEŃ i ZIEMIA.

Z pomocą Żywiołu ETERU
Bóg zaczął tworzyć czas i przestrzeń,
Z pomocą Żywiołu OGNIA
Bóg zaczął tworzyć świat niematerialny i astralny oraz gwiazdy,
z pomocą Żywiołu ZIEMI
BÓG zaczął tworzyć świat materialny.

Ojciec Nasz, który jest w Niebie
co jakiś czas wydziela z Siebie
garść cząstek swojej świadomości
i w postaci ISKIER BOSKIEJ ŚWIADOMOŚCI
odrzuca je od siebie, daleko by ewoluowały samodzielnie

a wtedy DUCH ŚWIĘTY daje im tchnienie ŻYCIA.
by z każdej Iskierki Boskiej Świadomości
rozniecić płomień DUSZY.

Zaczęli stwarzać Dusze mieszkańców światów górnych
dusze Boskich Opiekunów i dusze starożytnych Bogów i Boginek.
Zaczęli stwarzać Dusze mieszkańców światów Miłości
dusze Aniołów Miłości, dusze Cherubinów, Dusze Serafinów i dusze Archaii.
Zaczęli stwarzać Dusze mieszkańców światów świetlistych
dusze Archaniołów, dusze Aniołów, dusze Ludzi,
dusze dusze diamentowe, dusze kryształowe.
Zaczęli stwarzać Dusze mieszkańców dolnych światów astralnych
dusze pająkowe, dusze wężowe etc.

 

BÓG Wszechmogący wydzielił z siebie garść cząstek świadomości
a gdy Duch Święty tchnął w nie ŻYCIE
powstała MATKA NATURA Stwórca wszystkich FORM życia.

Matka Natura wydzieliła z trzech pierwotnych żywiołów jeszcze trzy żywioły:
Powietrza, Wody i Drzew,
a z Żywiołu ZIEMI wydzieliła Żywioł METALI dla tworzenia pierwiastków.

Z POWIETRZA utkała Matka Natura ciała świetlistych Archaniołów,
gdy Duch Święty tchnął w nie życie,
umieściła w nich stworzone wcześniej przez Boga płomienie Dusz Archaniołów.

Z WODY utkała Matka Natura ciała świetlistych Aniołów,
gdy Duch Święty tchnął w nie życie,
umieściła w nich stworzone wcześniej przez Boga płomienie Dusz Aniołów.

Z żywiołu DRZEW stworzyła Matka Natura świat roślin i kwiatów
a Duch Święty tchnął w nie życie.

Z wszystkich żywiołów stworzyła Matka Natura świat zwierząt
i Duch Święty tchnął w nie życie.

Z pomocą Matki Natury oraz i Żywiołów OGNIA, ZIEMI, METALI, WODY i DRZEW
Bóg stworzył ciało człowieka.
Gdy dzieło było ukończone Duch Święty tchnął w nie życie
a Bóg umieścił w każdym z nich stworzone wcześniej płomienie Dusz.

Syn Boży Esencję Miłości Boga Wszechmogącego,
którą do tej pory dawał tylko Archaniołom i Aniołom
zaczął rozdawać także stworzonym na podobieństwo Boga ludziom.

 

Pisma dzielą aniołów na 7 (Test Lew Gr 3, 2-8)
do 10 stopni/chórów (Hen Et 61,10; Hen Hbr 20,1),
mnie pokazują się w takiej oto hierarchii:

ANIOŁOWIE ŻYWIOŁÓW
byli stworzeni przez Boga na długo przed innymi aniołami,
pełnią funkcję pomocniczą w budowaniu przez STWÓRCĘ
wszystkich tworów kosmosu i natury...

Czytaj więcej

 BOSCY OPIEKUNOWIE
Starożytni Bogowie i Boginie
są mieszkańcami Nieba
(ŚWIATÓW GÓRNYCH)

 ANIOŁOWIE MIŁOŚCI
ośmioskrzydłe anioły,
stworzone przez Boga z czystego światła i esencji miłości ...

Czytaj więcej

 CHERUBINY
są istotami duchowymi, przebywającymi w bezpośrednim otoczeniu Boga ...

Czytaj więcej

 SERAFINY
sześcioskrzydłe anioły,
stworzone przez Boga z czystego światła i ognia miłości ...

Czytaj więcej

 ELOCHIMY
aniołowie związków miłości,
stworzone przez Boga z czystego światła i myśli

  DARY DUCHA ŚWIĘTEGO ...

Czytaj więcej

  ANIOŁOWIE TALENTU
zarządzają Wymiarami Twórczości ...

Czytaj więcej

  ARCHANIOŁOWIE WYSŁANNICY
są wysłannikami Boga,
w hierarchii nieba są najwyższymi książętami wszystkich aniołów ...

Czytaj więcej

 ARCHANIOŁOWIE ARCHITEKCI
w hierarchii nieba są projektantami ożywionych i nieożywionych tworów przyrody ...

Czytaj więcej

 ARCHANIOŁOWIE KREUJĄCY
w hierarchii nieba kreują ścieżki życia i rozwoju wszystkich ożywionych istot ...

Czytaj więcej

  ANIOŁOWIE POSŁAŃCY
są posłańcami Boga i posłańcami Archaniołów wysłanników Boga,
są Aniołami Stróżami ludzi na planetach serca ...

Czytaj więcej

 ANIOŁOWIE NATURY
są posłańcami Matki Natury
zarządzającej przyrodą.

 ANIOŁOWIE UZDRAWIAJĄCY
są posłańcami Boga
i wysłannikami Matki Natury ...

Czytaj więcej

Teksty Starego jak i Nowego Testamentu
wskazują także na obecność upadłych Aniołów.
Mnie podczas egzorcyzmów uwalniających ludzi od nich
pokazują się w takiej oto hierarchii:

UPADŁE BÓSTWA
Starożytni Bogowie i Boginki, które brały udział w "wojnie bogów"
odeszły od Boga i założyły "samodzielną działalność"
UPADŁE ARCHANIOŁY
Archanioły które brały udział w buncie ok. 26 000 lat p.n.e
odeszły od Boga, wraz z Archaniołem Lucyferem
i założyły "samodzielną działalność"
UPADŁE ANIOŁY
Anioły, które znalazły się w piekle,
są posłańcami upadłych archaniołów.

LUCYFER
Kiedyś najbardziej Świetlisty Archanioł,
ok. 26 000 lat p.n.e. odszedł od Boga i założył "samodzielną działalność"
Teraz Książę Ciemności, w miejscu dawnego serca ma czarną otchłań.
steruje ze swojego tronu cywilizacjami nie posiadającymi miłości w sercu.

Gdy człowiek nie słucha (nie słyszy) swojego Anioła Stróża
nie opiera się swoją siłą woli umysłu nadmiernemu chceniu (za wszelką cenę)
lecz ulegnie chęci, pokusie lub żądzy i podszeptom ciemnych aniołów
zjawia się wtedy Lucyfer Książę Ciemności
(daje człowiekowi alkohol, narkotyki, kolię lub pierścionek, sławę, majątek, stanowisko we władzy,
moc magii miłosnej, moc zemsty, moc czarnej magii ... )
i w zamian za to jego wysłannicy zabierają Serce temu człowiekowi.
I człowiek ten od tego czasu, nie jest już zdolny pokochać prawdziwą miłością.
Człowiek otrzymawszy od niego to co chciał posiadać (za wszelką cenę)
podpisuje kontrakt (pakt, cyrograf),
że odda za to co tak bardzo chciał za życia w świecie materialnym,
także duszę po śmierci doczesnego ciała.

SZATAN
jest Duchem
w postaci niewidzialnej szarozielonej mgły
przenika do umysłów ludzi, Aniołów i Archaniołów
stwarza w ich umysłach iluzję:
wywołująca na początku chęć, potem pokusę, a na końcu żądzę
prowadząca do upadku etycznego, moralnego a potem do oddzielenia się od Boga,
Kieruje światem upadłych Archaniołów i Aniołów.

Bóg chcąc "przecedzić wartościowe Ziarno od Plewów"
daje przyzwolenie Szatanowi na przeprowadzanie "egzaminu końcowego"
ludziom, którzy (myślą, że) osiągnęli już stan oświecenia
i chcą służyć za przykład (nauczać) innych.
Dopiero tych ludzi, którzy zdali taki test Bóg obdarza hojnie darami Duch Świętego.

 autor: Waldemar Józef Borny