Archaniołowie architekci

Ich zadaniem jest pokazywanie piękna WSZYSTKICH DZIEŁ BOGA, pracują jako architekci wszechświatów, słońc i planet, skał i kolorowych minerałów.

Są projektantami roślin, drzew, krzewów, kwiatów i owoców.

Są konstruktorami organizmów: zwierząt wodnych, ptaków, zwierząt lądowych i ciał ludzi poczynając od DNA kończąc na skórze.

Nie pokazują się ludziom. Kontakt z nimi można nawiązać podczas kontemplacji zastanawiając się nad pięknem ożywionych i nieożywionych tworów natury.

autor: Waldemar Józef Borny