Serafiny

Sześcioskrzydłe serafiny mają dwa skrzydła przykrywające ich twarze, dwa skrzydła przykrywające ich stopy oraz dwa do latania. Wg Enocha były cztery Serafiny, które odpowiadały czterem stronom świata. Św. Bonawentura przypisuje Serafinom zadanie rozpalania ognia miłości w sercach wierzących. Są aniołami będącymi towarzyszami i obrońcami tronu Boga, swoim płomieniem oczyszczają istoty zbliżające się do Boga. Głoszą chwałę Boga, okrążając nieustannie tron Boski śpiewają: "Święty, Święty, Święty Pan Bóg zastępów".

Mnie pokazują się jako Anioły, których można prosić o wypalenie, ogniem miłości, wszelkich pasożytów psychicznych żywiących się w naszych sercach od dzieciństwa:

  • poczuciem niezasługiwania na miłość,
  • poczuciem niezasługiwania na szczęście,
  • rezygnacją z siebie,
  • zdradzaniem siebie,
  • żalem do bliskich,
  • żałobą po odejściu lub utracie bliskich.

autor: Waldemar Józef Borny

Serafiny