Autorskie Kursy - Uzdrawianie Duszy

Autorski kurs  „Uzdrawiania Duszy” Waldemara Józefa Borny  składa się z dwóch podstawowych stopni. Każdy z nich odbywa się dwa razy do roku w trybie tygodniowych  wczasów, w wyjątkowych miejscowościach:  latem nad morzem  w Kątach Rybackich a zimą w górach w Kudowie Zdroju. 

Wyższe stopnie odbywają się w formie „ Zjazdów Absolwentów” oraz wypraw zagranicznych do starożytnych Miejsc Mocy.

Jest to czas intensywnej pracy nad sobą, czas rozwiązywania najgłębszych tajemnic jakie skrywa nasza dusza, czas rozliczania „złej karmy”, która doskwiera nam w codziennym życiu, w naszych obecnych relacjach,  czas uzdrowienia ciała, czas poznania swoich darów od Boga oraz uaktywnienie swoich zapomnianych talentów, czas pojednania i odnalezienia swoich bratnich dusz oraz czas wejścia na właściwą ścieżkę rozwoju. 

Lata doświadczeń pracy z „ludźmi poszukującymi” skłoniły autora do stworzenia tak bogatego i obfitującego w zadziwiające  zagadnienia  programów  obu stopni kursu a  mianowicie…

Przygoda z „ POZNANIEM” zaczyna się od wykładu wprowadzającego 

„HISTORIA ROZWOJU DUSZY CZŁOWIEKA” od dnia Stworzenia Naszego Świata do dnia dzisiejszego odczytana z zapisów w DNA każdego człowieka.

Następnie badanie u każdego uczestnika kursu

 • stopnia rozwoju duchowego,
 • ilości blokad 3-oka do uwolnienia
 • ilości blokad czakry korony do uwolnienia,
 • ilości blokad czakry serca do uwolnienia.

 

W kolejnym dniu poruszany jest temat:

„STRUKTURA PÓL ENERGETYCZNYCH CZŁOWIEKA”

Nauka rozpoznawania tkwiących w organizmie każdego człowieka

(niewidzialnych gołym okiem) przedmiotów, które powodują dolegliwości, które przyczyniły się do śmierci w poprzednich życiach.

 

 • Nauka oczyszczania Aury, czakr i meridianów przy pomocy MONAD.
 • Nauka rozpoznawania dusz zwierząt, które są przy nas.
 • Nauka uwalniania ciała od ran karmicznych:
 • Uwalnianie nóg i rąk: od kajdan, pęt i łańcuchów;
 • Uwalnianie brzucha: od pamięci ran, od trucizn;
 • Uwalnianie serca: od sztyletów, mieczy, strzał i dzid;
 • Uwalnianie szyi: z ostrzy noży i toporów, dyb, obroży i sznurów, kłów drapieżników;
 • Uwalnianie głowy: od pamięci ran fizycznych, z opasek stworzonych przez magię.

 

Uwalnianie od przyczepów energetycznych od innych cywilizacji

 

 • Uwalnianie tylnej czakry serca od przyczepów służących do pobierania esencji Miłości;
 • Uwalnianie podwzgórza od przyczepów blokujących pamięć poprzednich żyć,
 • Uwalnianie szyszynki od przyczepów blokujących, połączenia z aniołami z Nieba,
 • Uwalnianie przysadki od przyczepów blokujących jasnowidzenie,
 • Uwalnianie mózgu od przyczepów służących do prac badawczych nad mózgiem człowieka przez inne cywilizacje.

 

Anioły z Nieba uwalniają czakry od blokad pochodzących od innych cywilizacji.

Po dość dogłębnym oczyszczaniu, uczestnicy kursu w kolejnym dniu będą się mierzyć z tematem ARCHETYPÓW CZŁOWIEKA , na który składają się:

ARCHETYP ZWIERZĘCIA

 • Nauka widzenia swojego wewnętrznego zwierzęcia;
 • Uwolnienie swojego DNA od traumy ze świata zwierząt;

  od programów noszenia cudzych ciężarów na "swoim grzbiecie",

  od poddaństwa i służalczości;

 • Uwolnienie DNA od programu wyrażania przyzwolenia na  bycie zwierzęciem ofiarnym.

 

ARCHETYP PTAKA

 • Nauka widzenia swojego wewnętrznego ptaka;
 • Uwolnienie DNA od ograniczających programów ze świata ptaków:
 • od ograniczeń bycia nielotem np. kurą lub kaczką,
 • od programów ograniczających wzniesienie się jak najwyżej do lotu pod niebiosa do przestrzeni obfitości.
 • uwolnienie DNA od programu wyrażania przyzwolenia na  bycie ofiarą.

 

ARCHETYP RYBY

 • Nauka widzenia swojego wewnętrznego zwierzęcia wodnego;
 • Uwolnienie od zapisanych w DNA programów ograniczających obfitość.

 

ARCHETYP DRZEWA

 • Nauka widzenia swojego wewnętrznego drzewa;
 • Nauka uzdrawiania korzeni i pnia obrazujących stan układu nerwowego człowieka;
 • Nauka uzdrowienia korony drzewa obrazującej stan mózgu.

 

ARCHETYP KRYSZTAŁU

 • Nauka widzenia wewnętrznego kryształu;
 • Nauka uzdrawiania wewnętrznego kryształu obrazującego aurę i pole ochronne człowieka.

 

Następny temat to wyjaśnienie : 

„KTO BLOKUJE  ŚWIADOMOŚĆ CZŁOWIEKA NA ZIEMI” oraz

 WYZNACZANIE 16 RODZAJ ÓW TYCH  BLOKAD 

 

Wyznaczanie i uwalnianie Karmy z duszami lub istotami, które przyczyniły się do blokad świadomości.

 • UWOLNIENIE od wpływu dusz ludzi oddziaływujących na nasz umysł lub wykorzystujących nas psychicznie;
 • UWOLNIENIE 3-oka i Serca od manipulacji i od magii kapłanek i kapłanów

 

WYZNACZANIE BLOKAD 3-OKA i SERCA od innych cywilizacji

 

 • UWOLNIENIE 3-oka od wpływu cywilizacji wykorzystujących ludzi do klonowania i w  maszynach;
 • UWOLNIENIE 3-oka i Serca od wpływu cywilizacji reptilian (jaszczurów);
 • UWOLNIENIE DNA od skutków napromieniowania przez cywilizację, która zniszczyła ludziom 12 zwoi DNA,
 • UWOLNIENIE mózgu od wpływu cywilizacji niehumanoidalnych (chrząszczy, mantis, żuków, węży, pająków itp.)

 

Uwolnienie DUSZY i SERCA od wpływu świata ciemności.

Badanie u każdego uczestnika:

 • ile % Serca jest w Ciemności,
 • ile % Duszy jest w Ciemności.
 • Proces uwolnienia Duszy i Serca od ciemnych sił.

 

UWALNIANIE PODŚWIADOMOŚCI OD WEWNĘTRZNYCH BLOKAD WIDZENIA

 • z obecnego życia:

spowodowanych wyśmiewaniem w dzieciństwie, zazdrością;

 • z poprzednich żyć:

spowodowanych lękiem przed posądzeniem o herezje, przed inkwizycją, przed torturami, przed cierpieniem.

 

Kolejny etap to zgłębienie tematu: „ZAGUBIONYCH CZĄSTEK DUSZ”

Odnajdywanie i odprowadzanie zagubionych lub uwięzionych cząstek naszych Dusz na Ziemi, w innych światach, w innych wymiarach odpowiedzialnych za stan psychiki człowieka.

 

Następnie:

UWOLNIENIE Serca od wpływu  JAM JEST manipulującej sercami wszystkich ludzi;

UWOLNIENIE 3-oka i Umysłu od wpływu władców KARMY sterujących iluzją umysłu wszystkich ludzi

 

ODNAJDYWANIE ZAGINIONYCH KSIĄG ŻYCIA

Odnajdywanie we wszechświecie skradzionych nam ksiąg z Kronik Akashy, zawierających naszą zdobytą wiedzę nasze największe osiągnięcia, dawne umiejętności i naszą największą moc.

Zakończeniem wyżej poruszanych obszarów duchowych  jest głęboki proces uzdrawiania  poprzez pisanie ŚWIĘTEJ MANDALI oraz NEGOCJACJE W NIEBIE.

 

Ostatni z poruszanych tematów to: „STRUKTURA ŚWIATÓW GÓRNYCH” na który składa się:

 

ZJEDNOCZENIE z ASPEKTAMI ANIOŁÓW

Poznanie aspektów Aniołów z Nieba, Archaniołów z Nieba oraz Wirów Energii..

 

ZJEDNOCZENIE z ASPEKTAMI ANIOŁÓW MIŁOŚCI

Poznanie aspektów Archaii i Elochimów, aspektów Serafinów i Cherubinów, Aniołów Miłości.

 

UWOLNIENIE od wpływu dusz żyjących kosztem naszego serca.

ZJEDNOCZENIE z ASPEKTAMI STAROŻYTNYCH BOGÓW I BOGIŃ

poznanie świata starożytnych Bogów i Bogiń oraz Boskich Opiekunów z Nieba.

ZJEDNOCZENIE z ASPEKTAMI BOGA WSZECHOGĄCEGO

 

Zakończeniem I stopnia kursu „DROGI DO OŚWIECENIA” jest medytacja wznosząca Duszę na DROGĘ SERCA.

 

 

II STOPIEŃ KURSU

Rozpoczyna się również wykładem :

HISTORIA ROZWOJU DUSZY CZŁOWIEKA” odczytana z zapisów w Kronikach Akashy, od dnia Stworzenia Duszy przez Boga
Następnie badanie u każdego uczestnika dotychczasowych osiągnięć na Drodze Serca .

Badanie u każdego uczestnika kursu ilości ograniczeń do oczyszczenia:

 • IV czakry serca,
 • V czakry komunikacji,
 • VI czakry,
 • Ośrodka 3-Oka,
 • VII czakry korony.

 

Wyznaczanie ilości wewnętrznych i zewnętrznych przyczyn blokad jasnowidzenia do uwolnienia.

W kolejnym dniu uczestnicy poznają :

A N I O Ł Y O P I E K U Ń C Z E C Z Ł O W I E K A

ANIOŁY KREUJACY

 • Poznanie Archaniołów Kreujących nasze ścieżki LOSU i ŻYCIA,
 • Analiza dysfunkcji Archaniołów Kreujących,
 • Program naprawczy Archaniołów Kreujących.


ANIOŁY TALENTU

 • Poznanie swoich Aniołów Talentów dającym nam wenę twórczą,
 • Analiza dysfunkcji Aniołów Talentów,
 • Program naprawczy Aniołów Talentu.

 

Następnie wyznaczanie Karmy z Istotami z innych cywilizacji oraz uwalnianie cząstek Serca, cząstek Duszy i DNA ze światów ciemności.

D U C H C Z Ł O W I E K A 

STRUKTURA DUCHA CZŁOWIEKA

 • Poznanie struktury Ducha
 • Poznanie wyglądu Dusz przedstawicieli innych cywilizacji destrukcyjnych: Szaraków, Reptilian, z Oriona, Węży, Pająków, Chrząszczy, Zuków, Mantis, Kryształów,
 • Aspekty Ducha wysyłane do różnych światów w celu zbierania doświadczeń.

 

PŁOMIEŃ DUCHA CZŁOWIEKA

 • Poznanie Płomienia Ducha;
 • Rysowanie Płomienia Ducha pierwiastka męskiego i pierwiastka żeńskiego (dla każdego uczestnika kursu).
 • Analiza przyczyn dysfunkcji Płomieni;
 • Program naprawczy Płomieni Ducha.

 

SERCE CZŁOWIEKA

UWOLNIENIE SERCA od wpływu dusz oddziaływujących na nasze Serce,

 • tych, które ukrywa przed nami nasza Dusza,

 

UWOLNIENIE DUSZY I SERCA od wpływu władców ciemności.

 • Diagnoza karmicznych uszkodzeń czakry SERCA pochodzących:
  od ludzi, od bytów z innych światów, od istot z innych wszechświatów i z innych wymiarów.
 • Analiza przyczyn dysfunkcji SERCA,
 • Program naprawczy SERCA.

 

ŚWIATY RÓWNOLEGŁE

Poznanie 21 planet Światów równoległych

O D D E C H B O G A 

HISTORIA ROZWOJU DUSZY CZŁOWIEKA od dnia Stworzenia Duszy przez Boga

 • Wyznaczanie Karmy z innych Oddechach Boga.

W kolejnym dniu tematem warsztatów będą:

ISTOTY Z INNYCH WYMIARÓW oraz

 • uwolnienie mózgu od wpływu Istot z innych wymiarów,
 • uwolnienie umysłu od wpływu Istot 3-mózgowych z innych wymiarów,
 • uwolnienie intelektu od wpływu Istot 5-mózgowych z innych wymiarów,
 • uwolnienie świadomości od wpływu Istot 7-mózgowych z innych wymiarów.


SIŁA WOLI

 • Badanie blokad Siły Woli u każdego uczestnika kursu,
 • Uwalnianie blokad Siły Woli pochodzących z czasów:
  niemowlęctwa, dzieciństwa, szkoły podstawowej, szkoły średniej i wyższej, pracy, małżeństwa.
 • Udrożnienie ośrodka siły woli

 

OŚRODEK Tan-T'ien (HARA)

 • Udrożnienie i uaktywnienie ośrodka Tan-T'ien (HARA)
 • Rozpalenie wewnętrznego ognia energii życiowej Qi (prany).

 

Tematem kolejnego dnia kursu to : DUSZA CZŁOWIEKA

POZNANIE WYGLĄDU DUSZY CZŁOWIEKA

 • Poznanie poszczególnych składników struktury Duszy człowieka.

 

WSTĘGI DUSZY

 • Badanie wstęg Duszy,
 • Naprawa uszkodzeń emocjonalnych wstęg duszy i ich zaczepów.

 

UMYSŁ DUSZY

 • Naprawienie aureoli
 • Naprawienie uszkodzeń aureoli Duszy - pochodzących od włamań dusz ludzi pasożytujących
 • Naprawienie uszkodzeń aureoli - pochodzących od włamań Istot z innych światów i cywilizacji, które chcą zawładnąć nasza wolą.

 

OCZY DUSZY

 • Badanie stanu oczu Duszy.
 • Naprawa uszkodzeń oczu Duszy.

 

USZY DUSZY

 • Badanie wyglądu uszu Duszy
 • Naprawa uszkodzeń uszu Duszy.

 

DUSZE PRZEMYCONE

 • Uwalnianie od dusz z którymi połączyła nas na Ziemi litość i jałmużna.
 • Uwalnianie od dusz nierozwiniętych, przemyconych z poprzednich ginących światów III, III, I.
 • Zamykanie, przerywanie i rozpuszczanie nici, sznurów i kanałów zasilających pasożytujące dusze, naszą Esencją Życia i Światła, którą otrzymujemy od Boga.
 • Uaktywnianie przepływu Esencji Życia i Światła z Wiekuistego Źródła do naszego Serca.
 • Naprawienie uszkodzeń aureoli Duszy - pochodzących od włamań przemyconych dusz.

 

Oczyszczanie czakr w MIEJSC UMOCY

Również oczyszczanie od pasożytów psychicznych blokujących jasnowidzenie, jasnosłyszenie oraz oczyszczanie dłoni od pasożytniczych programów psychicznych blokujących odczuwanie energii.
Rozwiązanie kontraktów z Istotami z międzyświatów pobierających naszą energię Życia z Ośrodka Kundalini.

Program naprawczy rodu: uwolnienia od działania magii rodowej, od demonów rodowych, od głodnych duchów rodowych oraz uwalnianie podświadomości od dysharmonijnych programów, od destrukcyjnych przekonań, od lęku, od fobii, …

Kolejny dzień jest poświęcony tematom

STRUKTURA CIAŁA CZŁOWIEKA

 • Poznanie struktury Ciała Człowieka,
 • Czakry dolne i górne,
 • Analiza dysfunkcji.

 

ANIOŁY OBFITOŚCI

 • Poznanie Aniołów Obfitości i pomocników z Nieba pomagających nam w osiągnięciu obfitości na Ziemi,
 • Wyznaczenie miesięcznych dni spływu obfitości.
 • Analiza dysfunkcji Aniołów Obfitości;
 • Program naprawczy Aniołów Obfitości.

 

PRZEWODNICY DUCHOWI

 • Poznanie Przewodników Duchowych z Nieba dających nam inspirację do Rozwoju Duchowego i pomagających w rozwinięciu Skrzydeł na Ziemi
 • Analiza dysfunkcji połączenia z przewodnikami Duchowymi,
 • Program naprawczy połączenia ze ŹRÓDŁEM.

 

Zakończeniem wyżej poruszanych obszarów duchowych jest głęboki proces uzdrawiania poprzez pisanie ŚWIĘTEJ MANDALI oraz NEGOCJACJE W NIEBIE i obopólna spłata długów karmicznych.

W ostatni dzień kursu przewidziana jest praca z MATKĄ NATUR Ą – ŻYWIOŁAMI NATURY.

Poznanie 7 Żywiołów i praca z Aniołami Żywiołów: OGNIA, ZIEMI, METALU, WODY, DREWNA, POWIETRZA, ETERU.

POZNANIE NATURY CZASU I CZASOPRZESTRZENI.

Nauka rozpoznawania nadchodzących zdarzeń na naszej Linii Życia, poznanie Linii Losu człowieka oraz nauka rozpoznawania zaprojektowanych ścieżek Losu człowieka - zgodnych z Boskim Planem naszej Duszy, którymi powinniśmy podążać by nie błądzić.

PRACA Z DUCHAMI CHORÓB

Poznanie Duchów Chorób organizmu człowieka oraz uwalnianie organizmu i DNA od Ducha choroby.

POZNANIE INNYCH CYWILACJI Z SERCEM

Zakończeniem II stopnia kursu „DROGI DO OŚWIECENIA” jest medytacja uzdrawiająca, wznosząca oraz jednocząca z Aniołami i Archaniołami z Nieba w MIEJSCU MOCY.