Autorskie Kursy - Uzdrawianie Duszy

Autorski kurs  „Droga do Oświecenia” prowadzony przez Waldemara Józefa Borny  składa się z dwóch podstawowych stopni. Każdy z nich odbywa się dwa razy do roku w trybie tygodniowych  wczasów, w wyjątkowych miejscowościach:  latem nad morzem  w Kątach Rybackich a zimą w górach w Kudowie Zdroju. 

Wyższe stopnie odbywają się w formie „ Zjazdów Absolwentów” oraz podczas wypraw zagranicznych w starożytnych Miejscach Mocy.

Jest to czas intensywnej pracy nad sobą, czas rozwiązywania najgłębszych tajemnic jakie skrywa nasza dusza, czas rozliczania „złej karmy”, spłacania swoich długów kamicznych,  które doskwieraja nam w codziennym życiu, w naszych obecnych relacjach,  czas uwalniania się od Systemów sterujących ludźmi, czas uzdrowienia ciała, czas poznania swoich darów od Boga oraz uaktywnienie swoich zapomnianych talentów, czas pojednania i odnalezienia swoich bratnich dusz oraz czas wejścia na właściwą ścieżkę rozwoju zgodną z Boskim Planem. 

Lata doświadczeń pracy z „ludźmi poszukującymi” skłoniły autora do stworzenia tak bogatego i obfitującego w zadziwiające  zagadnienia  programów  obu stopni kursu a  mianowicie…

Przygoda z „ POZNANIEM” zaczyna się od wykładu wprowadzającego 

„HISTORIA ROZWOJU DUSZY CZŁOWIEKA” od dnia Stworzenia Naszego Świata do dnia dzisiejszego odczytana z zapisów w DNA każdego człowieka.

Następnie badanie u każdego uczestnika kursu

 • stopnia rozwoju duchowego,
 • ilości blokad 3-oka do uwolnienia
 • ilości blokad czakry korony do uwolnienia,
 • ilości blokad czakry serca do uwolnienia.

 

W kolejnym dniu poruszany jest temat:

„STRUKTURA PÓL ENERGETYCZNYCH CZŁOWIEKA”

Nauka rozpoznawania tkwiących w organizmie każdego człowieka
(niewidzialnych gołym okiem) przedmiotów, które powodują dolegliwości, które przyczyniły się do śmierci w poprzednich życiach. 

 • Nauka oczyszczania Aury, meridianów i Ośrodków Energetycznych ciała przy pomocy MONAD.
 • Nauka rozpoznawania dusz zwierząt, które są przy nas.
 • Nauka uwalniania ciała od ran karmicznych:
 • Uwalnianie nóg i rąk: od kajdan, pęt i łańcuchów;
 • Uwalnianie brzucha: od pamięci ran, od trucizn;
 • Uwalnianie serca: od sztyletów, mieczy, strzał i dzid;
 • Uwalnianie szyi: z ostrzy noży i toporów, dyb, obroży i sznurów, kłów drapieżników;
 • Uwalnianie głowy: od pamięci ran fizycznych, z opasek stworzonych przez magię. 

Uwalnianie od przyczepów energetycznych od innych cywilizacji. 

 • Uwalnianie tylnego ośrodka serca od przyczepów służących do pobierania esencji Miłości;
 • Uwalnianie podwzgórza od przyczepów blokujących pamięć poprzednich żyć,
 • Uwalnianie szyszynki od przyczepów blokujących, połączenia z pomagającymi nam Aniołami z Wiekuistego Źródła,
 • Uwalnianie przysadki od przyczepów blokujących jasnowidzenie,
 • Uwalnianie mózgu od przyczepów służących do prac badawczych nad mózgiem człowieka przez inne cywilizacje. 

Anioły Światła z Wiekuistego Źródła uwalniają nasze Ośrodki Energetyczne od blokad pochodzących od innych cywilizacji.

Po dość dogłębnym oczyszczaniu, uczestnicy kursu w kolejnym dniu będą się mierzyć z tematem ARCHETYPÓW CZŁOWIEKA , na który składają się:

ARCHETYP ZWIERZĘCIA

 • Nauka widzenia swojego wewnętrznego zwierzęcia;
 • Uwolnienie swojego DNA od traumy ze świata zwierząt;

  od programów noszenia cudzych ciężarów na "swoim grzbiecie",

  od poddaństwa i służalczości;

 • Uwolnienie DNA od programu wyrażania przyzwolenia na  bycie zwierzęciem ofiarnym.

 

ARCHETYP PTAKA

 • Nauka widzenia swojego wewnętrznego ptaka;
 • Uwolnienie DNA od ograniczających programów ze świata ptaków:
 • od ograniczeń bycia nielotem np. kurą lub kaczką,
 • od programów ograniczających wzniesienie się jak najwyżej do lotu pod niebiosa do przestrzeni obfitości.
 • uwolnienie DNA od programu wyrażania przyzwolenia na  bycie ofiarą.

 

ARCHETYP RYBY

 • Nauka widzenia swojego wewnętrznego zwierzęcia wodnego;
 • Uwolnienie od zapisanych w DNA programów ograniczających obfitość.

 

ARCHETYP DRZEWA

 • Nauka widzenia swojego wewnętrznego drzewa;
 • Nauka uzdrawiania korzeni i pnia obrazujących stan układu nerwowego człowieka;
 • Nauka uzdrowienia korony drzewa obrazującej stan mózgu.

 

ARCHETYP KRYSZTAŁU

 • Nauka widzenia wewnętrznego kryształu;
 • Nauka uzdrawiania wewnętrznego kryształu obrazującego aurę i pole ochronne człowieka.

 

Następny temat to wyjaśnienie : 

„KTO BLOKUJE  ŚWIADOMOŚĆ CZŁOWIEKA NA ZIEMI” oraz

 WYZNACZANIE 16 RODZAJ ÓW TYCH  BLOKAD 

 

Wyznaczanie i uwalnianie Karmy z duszami lub istotami, które przyczyniły się do blokad świadomości.

 • UWOLNIENIE od wpływu dusz ludzi odciętych od Źródła oddziaływujących na nasz umysł lub wykorzystujących nas psychicznie;
 • UWOLNIENIE 3-oka i Serca od manipulacji i od magii kapłanek i kapłanów

 

WYZNACZANIE BLOKAD 3-OKA i SERCA od innych cywilizacji 

 • UWOLNIENIE 3-oka od wpływu cywilizacji wykorzystujących ludzi do klonowania i w  maszynach;
 • UWOLNIENIE 3-oka i Serca od wpływu cywilizacji reptilian (jaszczurów);
 • UWOLNIENIE DNA od oddziaływania cywilizacji, która zniszczyła ludziom 12 zwoi DNA i aktywowała tylko 2 zwojne DNA.
 • UWOLNIENIE mózgu od wpływu cywilizacji niehumanoidalnych (chrząszczy, mantis, żuków, węży, pająków itp.)

 

Uwolnienie DUSZY i SERCA od wpływu świata ciemności.

Badanie u każdego uczestnika:

 • ile % Serca jest w Ciemności,
 • ile % Duszy jest w Ciemności.
 • Proces uwolnienia Duszy i Serca od ciemnych sił.

 

UWALNIANIE PODŚWIADOMOŚCI OD WEWNĘTRZNYCH BLOKAD WIDZENIA

 • z obecnego życia:

spowodowanych wyśmiewaniem w dzieciństwie, zazdrością;

 • z poprzednich żyć:

spowodowanych lękiem przed posądzeniem o herezje, przed inkwizycją, przed torturami, przed cierpieniem.

 

Kolejny etap to odnalezienie swoich „ZAGUBIONYCH CZĄSTEK DUSZ”

Odnajdywanie i odprowadzanie zagubionych lub uwięzionych cząstek naszych Dusz na Ziemi, w innych światach, w innych wymiarach odpowiedzialnych za stan psychiki człowieka.

 

Następnie:

UWOLNIENIE Serca od wpływu  JAM JEST manipulującej sercami wszystkich ludzi;

UWOLNIENIE 3-oka i Umysłu od wpływu władców KARMY sterujących iluzją umysłu wszystkich ludzi

 

ODNAJDYWANIE ZAGINIONYCH KSIĄG ŻYCIA

Odnajdywanie we wszechświecie skradzionych nam ksiąg z Kronik Akashy, zawierających naszą zdobytą wiedzę nasze największe osiągnięcia, dawne umiejętności i naszą największą moc.

Zakończeniem wyżej poruszanych obszarów duchowych  jest głęboki proces uzdrawiania  poprzez pisanie ŚWIĘTEJ MANDALI oraz NEGOCJACJE przed Sądem Bożym.

 

Ostatni z poruszanych tematów to poznanie  „STRUKTURY ŚWIATÓW GÓRNYCH” na który składa się:

 

ZJEDNOCZENIE z ASPEKTAMI ANIOŁÓW

Poznanie naszych Aniołów i Archaniołów oraz Wirów Energii z Wiekuistego Źródła Nieba ..

 

ZJEDNOCZENIE z ASPEKTAMI ANIOŁÓW MIŁOŚCI

Poznanie aspektów Archaii i Elochimów, aspektów Serafinów i Cherubinów, Aniołów Miłości.

 

UWOLNIENIE od wpływu dusz żyjących kosztem naszego serca.

ZJEDNOCZENIE z ASPEKTAMI STAROŻYTNYCH BOGÓW I BOGIŃ

poznanie świata starożytnych Bogów i Bogiń oraz Boskich Opiekunów z Wiekuistego Źródła.

ZJEDNOCZENIE z ASPEKTAMI BOGA WSZECHOGĄCEGO

 

Zakończeniem I stopnia kursu „DROGI DO OŚWIECENIA” jest medytacja wznosząca Duszę DROGĄ SERCA do Wiekuistego Źródła do Oceanu Bezkresnej Miłości.

 

 

II STOPIEŃ KURSU

Rozpoczyna się również wykładem :

HISTORIA ROZWOJU DUSZY CZŁOWIEKA” odczytana z zapisów w Kronikach Akashy, od dnia Stworzenia Duszy przez Boga
Następnie badanie u każdego uczestnika dotychczasowych osiągnięć na Drodze Serca .

Badanie u każdego uczestnika kursu ilości ograniczeń do oczyszczenia:

 • Ośrodka Serca,
 • Ośrodka 3-Oka,
 • Połączenia ze Źródłem

 

Wyznaczanie ilości wewnętrznych i zewnętrznych przyczyn blokad jasnowidzenia do uwolnienia.

W kolejnym dniu uczestnicy poznają :

A N I O Ł Y  O P I E K U Ń C Z E  C Z Ł O W I E K A

ANIOŁY KREUJACY

 • Poznanie Archaniołów Kreujących nasze ścieżki LOSU i ŻYCIA,
 • Analiza dysfunkcji Archaniołów Kreujących,
 • Program naprawczy Archaniołów Kreujących.


ANIOŁY TALENTU

 • Poznanie swoich Aniołów Talentów dającym nam wenę twórczą,
 • Analiza dysfunkcji Aniołów Talentów,
 • Program naprawczy Aniołów Talentu.

 

Następnie wyznaczanie Karmy z Istotami z innych cywilizacji oraz uwalnianie cząstek Serca, cząstek Duszy i DNA ze światów ciemności.

D U C H C Z Ł O W I E K A 

STRUKTURA DUCHA CZŁOWIEKA

 • Poznanie struktury Ducha
 • Poznanie wyglądu Dusz przedstawicieli innych cywilizacji odłączonych od Źródła: Szaraków, Reptilian, z Oriona, Węży, Pająków, Chrząszczy, Zuków, Mantis, Kryształów,
 • Aspekty Ducha wysyłane do różnych światów w celu zbierania doświadczeń.

 

PŁOMIEŃ DUCHA CZŁOWIEKA

 • Poznanie Płomienia Ducha;
 • Rysowanie Płomienia Ducha pierwiastka męskiego i pierwiastka żeńskiego (dla każdego uczestnika kursu).
 • Analiza przyczyn dysfunkcji Płomieni;
 • Program naprawczy Płomieni Ducha.

 

SERCE CZŁOWIEKA

UWOLNIENIE SERCA od wpływu dusz oddziaływujących na nasze Serce,

 • tych, które ukrywa przed nami nasza Dusza,

 

UWOLNIENIE DUSZY I SERCA od wpływu władców ciemności.

 • Diagnoza karmicznych uszkodzeń czakry SERCA pochodzących:
  od ludzi, od bytów z innych światów, od istot z innych wszechświatów i z innych wymiarów.
 • Analiza przyczyn dysfunkcji SERCA,
 • Program naprawczy SERCA.

 

ŚWIATY RÓWNOLEGŁE

Poznanie 21 planet Światów równoległych

O D D E C H B O G A 

HISTORIA ROZWOJU DUSZY CZŁOWIEKA od dnia Stworzenia Duszy przez Boga

 • Wyznaczanie Karmy z innych Oddechach Boga.

W kolejnym dniu tematem warsztatów będą:

ISTOTY Z INNYCH WYMIARÓW oraz

 • uwolnienie mózgu od wpływu Istot z innych wymiarów,
 • uwolnienie umysłu od wpływu Istot 3-mózgowych z innych wymiarów,
 • uwolnienie intelektu od wpływu Istot 5-mózgowych z innych wymiarów,
 • uwolnienie świadomości od wpływu Istot 7-mózgowych z innych wymiarów.


SIŁA WOLI

 • Badanie blokad Siły Woli u każdego uczestnika kursu,
 • Uwalnianie blokad Siły Woli pochodzących z czasów:
  niemowlęctwa, dzieciństwa, szkoły podstawowej, szkoły średniej i wyższej, pracy, małżeństwa.
 • Udrożnienie ośrodka siły woli

 

OŚRODEK Tan-T'ien (HARA)

 • Udrożnienie i uaktywnienie ośrodka Tan-T'ien (HARA)
 • Rozpalenie wewnętrznego ognia energii życiowej Qi (prany).

 

Tematem kolejnego dnia kursu to : DUSZA CZŁOWIEKA

POZNANIE WYGLĄDU DUSZY CZŁOWIEKA

 • Poznanie poszczególnych składników struktury Duszy człowieka.

 

WSTĘGI DUSZY

 • Badanie wstęg Duszy,
 • Naprawa uszkodzeń emocjonalnych wstęg duszy i ich zaczepów.

 

UMYSŁ DUSZY

 • Naprawienie aureoli
 • Naprawienie uszkodzeń aureoli Duszy - pochodzących od włamań dusz ludzi pasożytujących
 • Naprawienie uszkodzeń aureoli - pochodzących od włamań Istot z innych światów i cywilizacji, które chcą zawładnąć nasza wolą.

 

OCZY DUSZY

 • Badanie stanu oczu Duszy.
 • Naprawa uszkodzeń oczu Duszy.

 

USZY DUSZY

 • Badanie wyglądu uszu Duszy
 • Naprawa uszkodzeń uszu Duszy.

 

DUSZE PRZEMYCONE

 • Uwalnianie od dusz z którymi połączyła nas na Ziemi litość i jałmużna.
 • Uwalnianie od dusz nierozwiniętych, przemyconych z poprzednich ginących światów III, III, I.
 • Zamykanie, przerywanie i rozpuszczanie nici, sznurów i kanałów zasilających pasożytujące dusze, naszą Esencją Życia i Światła, którą otrzymujemy od Boga.
 • Uaktywnianie przepływu Esencji Życia i Światła z Wiekuistego Źródła do naszego Serca.
 • Naprawienie uszkodzeń aureoli Duszy - pochodzących od włamań przemyconych dusz.

 

Oczyszczanie swoich Ośrodków energetycznych w MIEJSC UMOCY

Również oczyszczanie od pasożytów psychicznych blokujących jasnowidzenie, jasnosłyszenie oraz oczyszczanie dłoni od pasożytniczych programów psychicznych blokujących odczuwanie energii.
Rozwiązanie kontraktów z wieloma Istotami z międzyświatów pobierających naszą energię Życia z Ośrodka Kundalini.

Program naprawczy rodu: uwolnienia od działania magii rodowej, od demonów rodowych, od głodnych duchów rodowych oraz uwalnianie podświadomości od dysharmonijnych programów, od destrukcyjnych przekonań, od lęku, od fobii, …

Kolejny dzień jest poświęcony tematom

STRUKTURA CIAŁA CZŁOWIEKA

 • Poznanie struktury Ciała Człowieka,
 • Czakry dolne i górne,
 • Analiza dysfunkcji.

 

ANIOŁY OBFITOŚCI

 • Poznanie Aniołów Obfitości i pomocników z Wiekuistego Źródła pomagających nam w osiągnięciu obfitości na Ziemi,
 • Wyznaczenie miesięcznych dni spływu obfitości.
 • Analiza dysfunkcji Aniołów Obfitości;
 • Program naprawczy Aniołów Obfitości.

 

PRZEWODNICY DUCHOWI

 • Poznanie Przewodników Duchowych z Wiekuistego Źródła dających nam inspirację do Rozwoju Duchowego i pomagających w rozwinięciu Skrzydeł na Ziemi
 • Analiza dysfunkcji połączenia z przewodnikami Duchowymi,
 • Program naprawczy połączenia ze ŹRÓDŁEM.

 

Zakończeniem wyżej poruszanych obszarów duchowych jest głęboki proces uzdrawiania poprzez pisanie ŚWIĘTEJ MANDALI oraz NEGOCJACJE przed Sądem Bożym i obopólna spłata długów karmicznych.

W ostatni dzień kursu przewidziana jest praca z MATKĄ NATURĄ – ŻYWIOŁAMI NATURY.

Poznanie 7 Żywiołów i praca z Aniołami Żywiołów: OGNIA, ZIEMI, METALU, WODY, DREWNA, POWIETRZA, ETERU.

POZNANIE NATURY CZASOPRZESTRZENI I CZASU

Nauka rozpoznawania nadchodzących zdarzeń na naszej Linii Życia, poznanie Linii Losu człowieka oraz nauka rozpoznawania zaprojektowanych ścieżek Losu człowieka na TKANINIE ŻYCIA - zgodnych z Boskim Planem naszej Duszy, którymi powinniśmy podążać by nie błądzić.

PRACA Z DUCHAMI CHORÓB

Poznanie Duchów Chorób organizmu człowieka oraz uwalnianie organizmu i DNA od Ducha choroby.

POZNANIE INNYCH CYWILACJI Z SERCEM

Zakończeniem II stopnia kursu „DROGI DO OŚWIECENIA” jest medytacja uzdrawiająca, wznosząca oraz jednocząca z Aniołami i Archaniołami z CZASU z Wiekuistego Źródła w MIEJSCU MOCY.