Cherubiny

Stoją na straży suwerennej posiadłości Bożej, są obrońcami Chwały Boga. Unoszą rydwan Boga. Symbolizują dobroć i potęgę Boga. Apokalipsa św. Jana (1, 4), oraz Księga Tobiasza (12,15) opisują, że tylko 7 aniołów znajduje się najbliżej Boga. Biblia, przedstawia je zazwyczaj jako ogromne, hybrydowe istoty o orlich skrzydłach, o twarzach ludzkich bądź zwierzęcych (Ez 1,10; 10,14). Strzegą drogi do drzewa życia w Edenie - po wygnaniu stamtąd pary pierwszych ludzi. Opisy Arki Przymierza przedstawiają plastycznie, rzeźbione i złocone posągi cherubów umieszczone na pokrywie, miały twarze zwrócone ku sobie zaś skrzydłami rozpostartymi ponad wiekiem Arki zakrywały pokrywę (Wj 25,18-21).

Cherubiny

 

Cherubiny

Także w najświętszym miejscu świątyni Salomona (2 Krl 6,23-28) sporządzono wyobrażenia cherubinów strzegących Arki.

Cherubini są istotami ujmującymi się za człowiekiem. Sprawują służbę przed tronem Boga przedstawiając mu prośby ludzi lub prośby przekazywane od aniołów Stróży tych ludzi. Cherubini występowały zawsze jako istoty duchowe pełniące Bożą wolę, nigdy zaś jako bóstwa. Nie byli nigdy, jak inni aniołowie, posłańcami Boga dla ludzi. Ich rola polegała na pokazywaniu potęgi Boga i obecności Boga wszędzie.

Mnie pokazują się Istoty pokrewne biblijnym cherubinom występujące też w religiach starożytnego Wschodu. Często pokazuje mi się Garuda - skrzydlaty pojazd boga Wisznu. Pomaga mi w uzdtrawianiu ludzi chorych na nowotwory. Czasami pojawia sie niezapowiedziany, gdy wyczuje, że na konsultację pojawiła się osoba, którą lubił w przeszłości.

autor: Waldemar Józef Borny