ONLINE 2 czerwca 2024 r.

Odrodzenie św.Mocy Słowian
Pomoc w odrodzeniu Mocy Feniksów zamkniętych 55 mln. pne.

Zapraszamy na kolejne spotkanie online
niedziela 2 czerwca 2024
godz.9:30 AM PL
Możesz dołączyć do spotkania przez aplikację Zoom
przez LINK:
https://us05web.zoom.us/j/7075558227?pwd=mDAsbRrQjp7ez0eaLuruidE0FZN5uS.1&omn=89451327355

 

 

Ł Ó D Ź 14 czerwca 2024 r.
 • piątek 14 czerwca: KONSULTACJE INDYWIDUALNE

Uwaga:

 • na konsultacje przychodzimy ze swoją fotografią
  praz z wizerunkami osób, z którymi chcemy zbadać relacje i przepływy energetyczne.
 • Koszt konsultacji i zabiegów: 250 zł za  1 godz
                                                 100 zł za ½ godz.
 • Adres:  Łódź, ul. Motylowa
 • Zapisy: tel.: 516 09 99 09
  informacje: 602 71 00 28
Ł Ó D Ź 15 czerwca 2024 r.
 • sobota 15 czerwca godz.10⁰⁰ ÷ 21 WARSZTATY ŚW. MANDALI:

Mandala ogłoszenie

Na warsztaty przygotowujemy swoje intencje.
Wybieramy jedną z intencji wg poniższej tabeli,
lub korzystamy z konsultacji mających na celu analizę duszy i szczegółowe ustalenie intencji.
     INTENCJE DO WYBORU → czytaj więcej ...

Uwagi:

 1. Proszę przynieść swoją fotografię nie większą niż 3×5 cm (jak do dokumentów)
  oraz wizerunki osób (ksero), których dotyczy intencja, nie większe niż 3÷4 cm
 2. Proszę przynieść kserokopie rysunków obrazujących zdarzenie wymienione w intencji
  lub kserokopię diagnozy (otrzymanej podczas konsultacji) pomniejszoną 50%
 3. Koszt udziału w warsztatach → 500 zł
 4. Adres: Łódż
 5. Zapisy: tel.: 516 09 99 09
  informacje: 602 71 00 28

 

WARSZAWA 20÷21 czerwca 2024 r.
 • czwartek, piątek 20÷21 czerwca: KONSULTACJE INDYWIDUALNE

Uwaga:

 • na konsultacje przychodzimy ze swoją fotografią
  praz z wizerunkami osób, z którymi chcemy zbadać relacje i przepływy energetyczne.
 • Koszt konsultacji i zabiegów:
 • Koszt konsultacji i zabiegów: 250 zł za  1 godz
                                                 100 zł za ½ godz.
 • Adres:  Warszawa, ul. Długa 29
 • Zapisy: tel.: 516 09 99 09
  informacje: 602 71 00 28
W A R S Z A W A 22 czerwca 2024 r.
 • sobota 22 czerwca godz.10⁰⁰ ÷ 20 WARSZTATY ŚW. MANDALI:

Mandala ogłoszenie

Na warsztaty przygotowujemy swoje intencje.
Wybieramy jedną z intencji wg poniższej tabeli,
lub korzystamy z konsultacji mających na celu analizę duszy i szczegółowe ustalenie intencji.
     INTENCJE DO WYBORU → czytaj więcej ...

Uwagi:

 1. Proszę przynieść swoją fotografię nie większą niż 3×5 cm (jak do dokumentów)
  oraz wizerunki osób (ksero), których dotyczy intencja, nie większe niż 3÷4 cm
 2. Proszę przynieść kserokopie rysunków obrazujących zdarzenie wymienione w intencji
  lub kserokopię diagnozy (otrzymanej podczas konsultacji) pomniejszoną 50%
 3. Koszt udziału w warsztatach → 500 zł
 4. Adres: Warszawa, ul. Srebrna 16
 5. Zapisy: tel.: 516 09 99 09
  informacje: 602 71 00 28

 

OLSZTYN 27÷28 czerwca 2024 r.
 • czwartek, piątek 27÷28 czerwca: KONSULTACJE INDYWIDUALNE

Uwaga:

 • na konsultacje przychodzimy ze swoją fotografią
  praz z wizerunkami osób, z którymi chcemy zbadać relacje i przepływy energetyczne.
 • Koszt konsultacji i zabiegów: 250 zł za  1 godz.
                                                 100 zł za ½ godz.
 • Adres:  Olsztyn, ul. Partyzantów
 • Zapisy: tel.: 516 09 99 09
  informacje: 602 71 00 28
O L S Z T Y N 29 czerwca 2024 r.
 • sobota 29 czerwca godz.10⁰⁰ ÷ 21 WARSZTATY ŚW. MANDALI:

Mandala ogłoszenie

Na warsztaty przygotowujemy swoje intencje.
Wybieramy jedną z intencji wg poniższej tabeli,
lub korzystamy z konsultacji mających na celu analizę duszy i szczegółowe ustalenie intencji.
     INTENCJE DO WYBORU → czytaj więcej ...

Uwagi:

 1. Proszę przynieść swoją fotografię nie większą niż 3×5 cm (jak do dokumentów)
  oraz wizerunki osób (ksero), których dotyczy intencja, nie większe niż 3÷4 cm
 2. Proszę przynieść kserokopie rysunków obrazujących zdarzenie wymienione w intencji
  lub kserokopię diagnozy (otrzymanej podczas konsultacji) pomniejszoną 50%
 3. Koszt udziału w warsztatach → 500 zł
 4. Adres: Olsztyn
 5. Zapisy: tel.: 516 09 99 09
  informacje: 602 71 00 28

  

KĄTY RYBACKIE   18 ÷ 24 sierpnia 2024 r.

Kurs I° DROGA DO OŚWIECENIA

"Uwalnianie 3-Oka od Pieczęci"
"Uwalnianie Świadomości od ILUZJI Świata Materialnego"
"Uzdrawianie metodą Archetypów"
 

Terminarz zajęć:

15÷16÷17
sierpnia

 Konsultacje indywidualne

Koszt konsultacji i zabiegów: 250 zł za  1 godz
                                          100 zł za ½ godz.

niedziela
godz.16

wykład: „Stworzenie Dusz i Rodzin Dusz ▬ Jaki jest cel Rozwoju i zbierania Doświadczeń Duszy 

można
zaprosić
bliskich

→ Badanie u każdego uczestnika wykładu:
► Osobistych Wibracji DUSZY w kierunku wznoszenia się do ŹRÓDŁA.
► Ilości blokad i pieczęci  do uwolnienia z 3-OKA.
► Ilości blokad otwarcia przestrzeni SERCA do uwolnienia.
► Ilości blokad połączenia ze Źródłem do uwolnienia.

poniedz.

wykład: „Struktura Energetycznych Pól człowieka

godz.10

→ Nauka oczyszczania Monadami: Ciała, Aury i Meridianów

→ Uwalnianie  Ciała od Pamięci Ran Karmicznych.

→ Uwalnianie od przyczepów obcych cywilizacji pobierających z nas energię.

godz.14

przerwa obiadowo-rekreacyjna

godz.16

wykład: Wędrówka Duszy po Śmierci

  

→ odnajdywanie zagubionych cząstek Duszy i DNA od których płyną nasze ograniczenia, fobie i destrukcja.

→ Konstelacje Rodowe: uwalnianie przepływu chorób i destrukcyjnych programów płynących od naszych przodków przez nasze  DNA.

→ Nauka Odprowadzania Dusz i duchów zasiedlonych w naszym  ciele, w aurze, w domu   do Światłości Wiekuistej.

wtorek.

wykład: Archetypy Zwierzęce Człowieka

godz.10
 

→ Uzdrawianie komórek nowotworowych przez Archetyp Zwierzęcia

→ Naprawianie (obfitości) przez Archetyp Ptaków.

→ Uzdrawianie (skóry) przez Archetyp Zwierząt Wodnych.

godz.14

przerwa obiadowo-rekreacyjna

godz.16

wykład: Archetypy Drzew Człowieka

 

→ Uzdrawianie (mózgu i układu nerwowego) przez Archetyp Drzewa.

→ Naprawa (Aury) przez Archetyp Kryształu.

→ Uzdrawianie (całościowe) przez Święte Drzewa.

środa.

wykład: Struktura DUCHA ▬ Inkarnacyjne  wędrówki Duszy

godz.10

→ Uwolnienie od pieczęci i Umów z Cywilizacjami blokującymi widzenie 3-Okiem.

→ Uwolnienie od Kontraktów z cywilizacjami wykorzystującymi nasze DNA w urządzeniach wyposażonych w Sztuczną Inteligencję
→ odzyskanie naszego DNA.

→ Uwolnienie od Umów z cywilizacjami klonującymi nas dla wykorzystywania do swoich celów

→ odzyskanie swojego DNA.

godz.14

przerwa obiadowo-rekreacyjna

godz.16

wykład: Kolejne Ziemie i kolejne cywilizacje ▬ ich rozwój i resety

 

→ Uwolnienie od pieczęci Ślubów i Przysiąg wiążących z dawnymi kapłanami i kapłankami.

 

→ Uwolnienie od Umów z przedstawicielami Światów Ciemności trzymającymi w swoich „rękach” cząstki naszych SERC
→  odzyskanie cząstki naszych SERC, które uwięzione były w światach Ciemności. 

czwartek

wykład: „Jak powstał Wszechświat Materialny w którym żyjemy
           
,,ŹRÓDŁO Miłości i Kreacji Życia''

godz.10

→ Uwolnienie od pieczęci i Kontraktów z Cywilizacjami odłączonymi od Źródła blokującymi połączenie ze ŹRÓDŁEM.

→ Uwolnienie od Umów z cywilizacjami  odciętymi od Źródła blokującymi połączenie z Ziemią.

godz.14

przerwa obiadowo-rekreacyjna

godz.16

wykład: Uwolnienie od Władców SYSTEMÓW

 

→ Uwolnienie od pieczęci Ślubów i Przysiąg wiążących SERCE ze Starożytnymi Bogami i Boginiami;

→ Uwolnienie ośrodka 3-Oka od tzw. 3-OKA HORUSA założonego wszystkim ludziom urządzenie służącego do inwigilacji, wykorzystywane przez różne Istoty do manipulacji ludźmi.

→ Uwolnienie od pieczęci Przysiąg i Ślubów łączących SERCE i ŚWIADOMOŚĆ  z  3 głównymi Systemami Religijnymi.

→ Uwolnienie od umów wiążącymi z Rekinami SYSTEMÓW

czwartek

Tworzenie Św. Mandali

godz.10

→ Pisanie Św. Mandali
→ Wypowiedzenia: kontraktów, umów, ślubów

godz.14

przerwa obiadowo-rekreacyjna

godz.16

→ Negocjacje przed Sądem Bożym z Duszami i Istotami,  które nas obciążały;

 

→ Spłata Długów Karmicznych i Rodowych

→ Zadośćuczynienie tym, którzy przez nas ucierpieli przez nasze uczynki, przez zaniedbanie, przez zaniechanie

→ Pojednanie z tymi, którzy przyczynili się do naszego cierpienia.

→ Uzyskanie Aktów Wolności od Władców Umysłu.

→ Uzyskanie Aktów Wolności od Systemów 3 Religii.

→ Uzyskanie Aktów Wolności od Stwórców Ciał Ludzi.

piątek

Uwalnianie od obciążeń

godz.10

→ Odzyskanie widzenia 3-Okiem.

→ Odzyskanie Połączenia ze Źródłem.

→ Odzyskanie Połączenia z Ziemią.

→ Odzyskanie Pełni Przestrzeni Serca.

godz.14

przerwa obiadowo-rekreacyjna

godz.16

wykład: Jak Bóg stworzył WYŻSZE WYMIARY i  ŚWIATY GÓRNE

 

→ Praca z Aniołami i Archaniołami

→ Praca z Istotami ŚWIATŁA z Wiekuistego Źródła

Sobota

Wyprawa do miejsca MOCY

Nawiązanie łączności  z Istotami Świetlistymi ze ŹRÓDŁA

godz.10

→ Nauka Błogosławieństwa dla Darów Matki Natury ( kamieni, kryształów, amuletów, biżuterii …)

→ Nauka Błogosławieństwa  dla wody i spożywanego posiłku.

→ Błogosławieństwa od Boga i od Boskiej Kreacji z Oceanu Bezkresnej Miłości dla uczestników Kursu.

→ Odtworzenie i nadanie przez posłańców Boga (każdemu  uczestnikowi Kursu)  nowego identyfikatora Duszy

   (skradzionego ludziom przy wejściu w materię przez Władców Umysłów) 

   zawierającego:  imię Duszy,  Herb Rodziny Duchowej  oraz niepowtarzalny wzorzec DNA.

godz.14

Zakończenie kursu

Uwagi: proszę mieć ze sobą:

 • aktualną fotografię format ok..4 cm;
 • notatnik (można używać dyktafonu)
 • karimatę (podróżujący pociągiem mogą wypożyczyć)
 • lekkie obuwie domowe (np. klapki).

 

☼ Koszt:

2500 zł → obejmuje: kurs I°
  · Osoby, które dokonają rezerwacji do 31 marca 2024 r. i wpłacą zaliczkę → mają 100 zł rabatu;

· małżeństwa lub rodziny uczestniczące w zajęciach → mają rabat 200 zł (od osoby);
· osoby przyjeżdżające tylko na wybrany dzień kursu → ponoszą koszt 400 zł / za każdy dzień + zakwaterowanie.
· osoby, które powtarzają cały kurs → korzystają  ze zniżki 500 zł

☼ Rezerwacja
     miejsca:

Ilość miejsc jest ograniczona do kilkunastu uczestników → o pierwszeństwie przyjęcia na Kurs decyduje data dokonania przedpłaty w wysokości 500 zł
na konto: 53 1140 2004 0000 3002 5508 3510  z dopiskiem "Kurs pierwszego stopnia"

☼ Wyżywienie:

We własnym zakresie
Obiady → w pobliskich barach i restauracjach
Śniadania lub kolacje → Istnieje możliwość samodzielnego przygotowania posiłków w kuchni na terenie Ośrodka.

☼ Zakwaterowanie

Koszt zakwaterowania na terenie Ośrodka, w którym odbywa się kurs wynosi:
w pokoju dwuosobowym → 75zł za dobę od każdej osobv,
w pokoju jednoosobowym  → koszt 100 zł za dobę.

Wykładowca: 516 09 99 09
Organizator:  602 71 00 28
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

K Ą T Y   R Y B A C K IE 25 ÷ 31 sierpnia 2024 r.

Kurs Il° DROGA DO OŚWIECENIA

"Uwolnienie 3-Oka od pieczęci Stwórców"
"Uwolnienie Świadomości od Systemów ILUZJI"
"Uwolnienie mózgu od ograniczeń"
"Nauka uzdrawiania z pomocą Matki Natury"

Zapraszamy na kurs II° którego efektem jest:
☼ nauka uzdrowienia ran DUSZY;
☼ nauka uzdrowienia ran SERCA;
☼ poznanie Darów otrzymanych od Boga przy stworzeniu naszej Duszy;
☼ poznanie zadań Duszy i talentów otrzymanych od Boga dla naszego rozwoju duchowego;

☼ nauka czytania i naprawiania Ścieżek Losu i Życia 
     → poznanie TKANINY naszego Losu i Życia
     → poznanie naszego Archanioła Kreującego nasze Ścieżki Losu i Życia
         zgodne z Boskim Planem Rozwoju Chrystusowej Duszy;
☼ odzyskanie skradzionych nam Aniołów Talentów otrzymanych od Boga;
☼ odzyskanie skradzionych nam KSIĄG ZYCIA;
☼ odzyskanie Darów otrzymanych od Boga;

☼ Poznanie 14 wymiarów naszej rzeczywistości;
☼ dalsze podniesienie świadomości ponad Iluzję Świata Materialnego;

☼ dwukrotne zwiększenie efektywnego wykorzystania pracy mózgu , synchronizacja półkul, poprawienie pamięci;
☼ uwolnienie 3-Oka od PIECZĘCI pochodzących od Stwórców Ludzi
☼ uwolnienie Ośrodka Siły Woli od blokad - pozwala na zwiększenie Siły Woli - Siły Przebicia;

☼ Otwarcie oczu Duszy - pozwala widzieć Anioły i wyższe wymiary;
☼ naprawa uszu Duszy - pozwala słyszeć Anioły i pieśń swojej Duszy;

☼ praca z Duchami Chorób
☼ nauka uwalnianie siebie i swoich bliskich od chorób z pomocą Matki Natury (wg nauk Jezusa Chrystusa);

☼ Praca z SIEDMIOMA ŻYWIOŁAMI
☼ uaktywnienie Ośrodka HARA (Tan-Tien), udrożnienie połączenia z OGNIEM ŻYCIA z ZIEMI;
☼ praca z Ognistymi Feniksami i Złotymi Smokami z Wiekuistego Źródła;

☼ praca ze Stwórcami, praca ze swoim Boskimi Opiekunami z Wiekuistego Źródła;
☼ praca z Płomieniem Duszy - pozwala poznać druga połowę swojego płomienia;
☼ praca ze swoją Rodziną Duchową - pozwala poznać nasze bratnie Dusze;
☼ przekaz od Chrystusa;
☼ napełnienie ŚWIATŁEM Ducha Świętego;
☼ Dalsze poszerzenie Przestrzeni Serca przez Boską Kreację;

☼ praca z Istotami Światła z WEKUISTEGO ŹRÓDŁA ŻYCIA, ŚWIATŁA i MIŁOŚCI;
☼ praca z Pierwotnym Dźwiękiem;
☼ Podróż do Bezkresnego Oceanu Miłości
    audiencja u Matki Naszej i u Ojca Naszego.


Terminarz zajęć

 (niedziela)

☼ godz. 16°°÷20

Wykład wprowadzający;
Pomiar wibracji Duszy uczestników Kursu w kierunku Źródła Wiekuistego;
Pomiary ilości blokad SERCA, SWIADOMOŚCI, 3-OKA jakie jeszcze pozostały do uwolnienia podczas kursu.

od poniedziałku
do piątku

☼ godz. 10°°÷14°° Kurs dzienny

☼ godz. 14°°÷16°°

Przerwa obiadowo-rekreacyjna

☼ godz. 16°°÷20

Kurs wieczorowy

(sobota)

☼ godz. 10°°÷14°°

Zakończenie kursu

Uwaga: Proszę mieć ze sobą:

 • aktualną fotografię format ok.4 cm;
 • notatnik
 • lekkie obuwie domowe (np. klapki) 

☼ Koszt:  

2500 zł  obejmuje: kurs II°

 

· Osoby, które dokonały rezerwacji do 31 marca przed kursem i wpłaciły  zaliczkę → mają 100 zł rabatu;
· małżeństwa lub rodziny uczestniczące w zajęciach → mają rabat 200 zł od osoby;
· osoby przyjeżdżające tylko na wybrane dni kursu → ponoszą koszt 400 zł / za każdy dzień (bez zakwaterowania).
· osoby, które pozostają z I° na II° kursu korzystają  ze zniżki 200 zł
· osoby, które powtarzają cały kurs → korzystają  ze zniżki 500 zł.

 ☼ Rezerwacja
     miejsc:

Ilość miejsc Jest ograniczona do kilkunastu uczestników !!!
O pierwszeństwie przyjęcia na Kurs decyduje data dokonania przedpłaty w wysokości 500 zł
na konto: 53 1140 2004 0000 3002 5508 3510   z dopiskiem "Kurs drugiego stopnia"

☼ Wyżywienie:

We własnym zakresie
Obiady → w pobliskich barach i restauracjach,
Śniadania lub kolacje → Istnieje możliwość samodzielnego przygotowania posiłków w kuchni na terenie Ośrodka..

 ☼ Zakwaterowanie

Na terenie Ośrodka, w którym odbywa się kurs.
dwie osoby w pokoju dwuosobowym → koszt 75zł za dobę od każdej osobv;
jedna osoba → koszt 100 zł za dobę.

Wykładowca tel. 516 09 99 09
Organizator tel.: 602 71 00 28
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

L U B L I N  -  P O Z N A Ń  -  W A R S Z A W A - Ł Ó D Ź - B I A Ł Y S T O K   

KONSULTACJE • WARSZTATY • WYKŁADY • KURSY • WYPRAWY  

inż. Waldemar Borny
Uzdrowiciel Duchowy, Jasnowidz,
mistrz Bioenergoterapii,  Radiesteta

Diagnozuje przyczyny i uzdrawia:
choroby ciała i psyche - przyczyny Karmiczne, Rodowe i  Duchowe;
• powód lęków, fobii, wybuchów agresji,
• bada DNA – przyczyny przyśpieszonego starzenia i przyczyny
   wzrostu tempa rozwoju komórek nowotworowych.

Diagnozuje i uwalnia:
• obciążenia rodowe, przeklęcia, magię i klątwy;
• włamania do Umysłu i Serca przez inne osobowości, które żyjąc
   w nas, realizują swoje niedokończone zadania.

Bada i rysuje aurę:
• co się w niej  znajduje, czy jest zharmonizowana;
• czy zawiera byty astralne zapowiadające chorobę,
• czy są w aurze przyczepione obce dusze?
• czy ktoś pobiera energię przyczyniając się do chronicznego zmęczenia?
• pomaga zwrócić Duszy pierwotny BLASK AURY nadany przez Boga.

Diagnozuje połączenie z Aniołami OPIEKUŃCZYMI:
• do jakich Aniołów masz dostęp, jak Tobie pomagają,
• uczy odczuwać ich obecność i jak INTUICYJNIE słuchać ich wskazówek?
• wskazuje przyczyny braku połączenia z Aniołami Szczęścia i Obfitości,
• poprzez Anioły Miłości pokazuje powód nieudanych związków miłości,
• pomaga naprawić dysfunkcje Aniołów Talentów.

Pomaga w osiągnięciu OBFITOŚCI na Ziemi
• uwalnia od obciążeń RODOWYCH, które blokowały obfitość w życiu;
• uwalnia od programów pracy za półdarmo, od zapisów niewolnictwa;
• pomaga usunąć lęki przed obfitością i dawne śluby życia w ubóstwie.

Pomaga w osiągnięciu OBFITOŚCI z Nieba
• uwalnia od obciążeń KARMICZNYCH, które blokowały obfitość;
• uwalnia blokady Obfitości ze Źródła, od Matki Natury i od Aniołów.

Bada Ścieżki Losu
• jakie zadania otrzymała Twoja Dusza do wypełnienia na Ziemi,
• czy idziesz swoją Ścieżką zgodną z Boskim Planem,  czy idziesz
  bocznymi ścieżkami  Labiryntu Życia, usłanego cierniami i kamieniami?
• pomaga wrócić Tobie na Ścieżkę realizacji Zadań Twojej Duszy,
• bada przedsięwzięcia, które chcesz rozpocząć – czy będą udane,
   czy są skazane na porażkę i zmarnowanie Twojego czasu życia;
• jakie trudności napotkasz na wybranej przez Ciebie ścieżce Życia.

Przeprowadza procesy przed Sądem Bożym:
• pozwalające wybaczyć, zadane w przeszłości, rany karmiczne;
• uzdrawiające relacje: partnerskie, w rodzinie, pracy, sąsiedztwie.

Przeprowadza egzorcyzmy:
• sprawdza energetyczną czystość działki, domu i miejsc pracy,
• uwalnia domy i miejsca pracy  z duchów, bytów i istot;
• uwalnia ciało i umysł od działania złego ducha;
• odprowadza dusze śp. bliskich z miejsc ich cierpienia do Światłości.

Organizuje:
• jednodniowe warsztaty św. MANDALI, budzące uśpiony potencjał,
   uwalniające kamienie KARMICZNE ze ŚCIEŻKI ŻYCIA, naprawiające
   relacje z dziećmi i bliskimi, odnajdywania swojej Bratniej Duszy;
• dwudniowe warsztaty odzyskania swojej „OBFITOŚCI z NIEBA”
• tygodniowe kursy rozwoju duchowego  „DROGA DO OŚWIECENIA”
   uwalniające SERCE, ŚWIADOMOŚĆ i 3-OKO od władców SYSTEMÓW;
• zagraniczne wyprawy dla wzrostu rozwoju DUCHOWEGO:
   odkrywanie tajemnic miejsc Mocy: na terenach starożytnej
   Atlantydy, starożytnej Lemurii, starożytnego MU;
   wyprawy do nieodkrytych miejsc Mocy w Indii, na Bali, USA.

 

 • Koszt konsultacji 250 zł za 1 godz
  +100 zł za każde następne pół godz.
 • Do konsultacji należy przygotować fotografię swoją i bliskich
  ewentualnie plan mieszkania(z zaznaczonymi: miejscem spania, obrazami i lustrami)
 • tel. USA:   +1 (917) 807 11 94
 • zapisy tel: WhatsApp:   +48 516 09 99 09
 • Informacje tel:  WhatsApp: +48 602 71 00 28