L U B L I N 11 września 2023 r.

poniedziałek

godz.17°°  wykład: 

inż. Józef Czerny
POZYTYWNE SKUTKI MASAŻU LIMFATYCZNEGO

godz.17:30  wykład:

inż. Waldemar Borny
O ISTOTACH Z INNYCH WYMIARÓW
OGRANICZAJĄCYCH FUNKCJE MÓZGU CZŁOWIEKA

 

godz.18:00  sesja uzdrawiająca

Uwolnienie blokad mózgu założonych przez SYSTEM
ograniczających wykorzystanie mózgu człowieka tylko do kilkunastu %
Naprawa DNA mózgu i Układu nerwowego
Naprawa Matrycy mózgu

 

 

Wstęp WOLNY
Koszt → 20 zł
Adres  Lublin, ul. Chmielna 2A

 

L U B L I N 11 ÷ 12 września 2023 r.
 • poniedziałek ÷ wtorek
  godz.10 ÷17

KONSULTACJE I INDYWIDUALNE 

Temat Konsultacji

Podczas konsultacji możesz otrzymać, na wybrany temat,
diagnozę i receptę na rozwiązanie problemu:

D O M 

• DOM • (badanie wstępnie na rys. planu domu, badanie dokładne na miejscu)
→ czy dom jest czysty energetycznie, czy nie ma szkodliwych promieniowań, trefnych przedmiotów, czy nie ma duchów lub  magii.

• DZIAŁKA • (badanie wstępnie na planie, na wyrysie działki, dokładne w terenie) → wskazanie miejsca na wiercenie studni;
→ czy działka nie ma duchów lub obciążeń od poprzednich właścicieli (utrudniających sprzedaż);
→ czy na działce jest miejsce dobrej Mocy, czy pod ziemią nie ma szkodliwych promieniowań, lub zbiorowych  mogił.

ZDROWIE

• DIAGNOZA • 
→ diagnoza przyczyn przewlekłej dolegliwości lub choroby;
→ ustalenie czy dolegliwość lub choroba ma przyczyny RODOWE czy KARMICZNE czy DUCHOWE;
→ diagnoza przyczyn choroby mózgu lub choroby włókien układu nerwowego;
→ diagnoza przyczyn lęków, fobii, eskapizmu, schizofrenii;
→ diagnoza przyczyn wybuchów agresji u dziecka, u partnera/partnerki;
→ diagnoza przyczyn drugiej osobowości (dwubiegunowości) oddziaływującej na umysł dziecka, partnera/partnerki;
→ diagnoza obciążeń rodowych, przeklęć, magii i klątw.
► Uzyskasz poradę jak uwolnić te przyczyny i przywrócić zdrowie.

• RYSUNEK TWOJEJ AURY •
→ Czy jest zharmonizowana, czy może „nadszarpnięta lub podziurawiona” i zawiera różne byty astralne, byty emocjonalne, byty chorobowe, myślokształty lub przylepione dusze? → czy odczuwasz chroniczne zmęczenie, które może być przyczyną tych  stanów?
► Uzyskasz rysunek aury z opisem i poradę co wymaga naprawy.
• ZAPYTANIE DO ANIOŁA STRÓŻA •
► Uzyskasz odpowiedź od Twojego Anioła Opiekuńczego o przyczynach swoich problemów.

OBFITOŚĆ

• ŚCIEŻKA LOSU •
Badanie ścieżki losu przedsięwzięcia, które kontynuujesz, lub nowego które chcesz rozpocząć;
→ Jeśli masz trudności lub ścieżka jest częściowo zablokowana Uzyskasz poradę jak uwolnić blokady;
→ Jeśli jest zablokowana w dużym stopniu  Podążając nią marnotrawisz swój czas życia.

• TWOJA OBFITOŚĆ •
 → Badanie czy masz obfitość DOBROSTANU, czy też zamkniętą np. przez obciążenia rodowe, przeklęcia, magię;
 → czy obciążenia przyciągają blokady finansowe lub komorników ?
 → Badanie kiedy i przez kogo,  w tym życiu lub w dalekiej przeszłości została zablokowana Twoja WEWNĘTRZNA Obfitość.
 → Być może nie uwolnił-eś/aś się jeszcze od z Twojej przeszłości?
 Uzyskasz poradę jak uwolnić blokady OBFITOŚCI i przywrócić jej pierwotny przepływ ze Źródła.
   Jak uwolnić się: od lęków przed przed posiadaniem Obfitości, od dawnych Ślubów życia w ubóstwie, od dawnych programów niewolnictwa lub od programów pracy za najniższe wynagrodzenie.

TWOJE TALENTY •
 → Oglądanie Aniołów Talentów, które otrzymał-eś/aś dla realizacji zadań Rozwoju Duszy.
 → czy są zadowolone z Twojej działalności, czy Twoja praca wypełniona jest Miłością, czy zgodna jest z Twoją Naturą,
 → czy może są przez kogoś skrępowane lub mają uszkodzone skrzydła i jesteś beztalenciem męczącym się wykonywaną pracą?
 → Badanie kiedy i w jakich okolicznościach,  w tym życiu lub w dalekiej przeszłości zostały zablokowane lub skradzione Twoje Talenty.
 Uzyskasz poradę jak naprawić swoje Talenty i przywrócić przepływ weny twórczej.

ZWIĄZKI MIŁOŚCI

 TWÓJA RODZINA •
 → badanie relacji  z Ojcem lub  z Matką, z Synem lub z Córką;
Uzyskasz poradę jak uwolnić się od obciążeń blokujących związki Miłości.

TWÓJ OBECNY ZWIĄZEK •
 → czy będzie długotrwały, czy jesteście sobie przeznaczeni, czy może się rozpada;
 → kiedy pocznie się dziecko? Jakie są przyczyny niemożności zajścia w ciążę?
► Uzyskasz poradę czy jesteście sobie przeznaczeni, jak uwolnić blokady przepływu Miłości;
► Jak uwolnić się od przyczyn, które uniemożliwiały poczęcie dziecka.

TWÓJ ANIOŁ STRÓŻ •
 → Jaki masz z nim kontakt? Czy INTUICYJNIE słyszysz jego wskazówki, czy czujesz jego obecność, czy jest zadowolony z Ciebie?
 → czy też obciążony jest jeszcze Twoimi KAMIENIAMI KARMICZNYMI lub RODOWYMI oraz Twoim poczuciem WINY ?
 → czy też może przed nim stoi fałszywy anioł, który realizuje życie innej duszy w Tobie i szuka dla niej partner-a/ki Twoim kosztem?
► Uzyskasz poradę jak naprawić kontakt z Aniołami Opiekuńczymi, jak uwolnić się od fałszywych anioła i od fałszywej duszy.

TWÓJ ANIOŁ MIŁOSCI •
→ czy jest zadowolony z Twojego Związku czy też cierpi widząc, że jesteś w rękach "uśmiechniętego" Kata z poprzedniego życia?
 → Jaka jest przyczyna, że wchodzisz w tzw. „toksyczne związki”?
Uzyskasz poradę jak uwolnić się od działania magii, od psychomanipulacji, od uzależnienia psychicznego.

ARCHAII  TWOJA MOC KOBIECEJ KREACJI •
 → Badanie kiedy i w jakich okolicznościach,  w tym życiu lub w dalekiej przeszłości nastąpiła utraciłaś wewnętrzną Mocy kobiety.
 Uzyskasz poradę jak uwolnić się od blokad kobiecości i przywrócić Twoją wewnętrzną mocy Archaii.

ROMANTYCZNA MIŁOŚĆ •
 → Badanie kiedy ostatni raz w dalekiej przeszłości doświadczył-eś/aś  prawdziwej romantycznej Miłości;
Uzyskasz poradę jak uwolnić się od blokad romantycznej Miłości i cierpienia, które powoduje jej brak w życiu wrażliwych ludzi.

PLOMIENIE DUSZ - BRATNIE DUSZE •
 → Badanie kiedy i przez kogo w przeszłości nastąpiło rozdzielenie od drugiej polowy Płomienia Ducha.
 → Być może stracił-eś/aś miłość swojego życia, co było tego przyczyną?
► Uzyskasz poradę jak odnaleźć swoją bratnią Duszę,
    uzyskasz poradę jak odnaleźć druga połowę Płomienia Ducha Twego.

TWÓJ OGIEŃ MIŁOŚCI •
→ Badanie kiedy ostatni raz w dalekiej przeszłości doświadczał-eś/aś w Sercu ognistej Miłości.
► Uzyskasz poradę jak uwolnić blokady ognistej Miłości. Jak rozniecić ogień miłości w Twoim związku.

Badanie
DNA

Diagnoza przyczyn CHOROBY GENETYCZNEJ •
• Badanie stopnia komórek nowotworowych w organizmie  → kiedy i w jakich okolicznościach nastąpiło zwiększenie ich ilości;
• Diagnoza przyczyn powstania nowotworu lub jego nawrotów;
 Uzyskasz poradę jak uwolnić się od tych przyczyn.

• Badanie szybkości procesu STARZENIA telomerów komórek Twojego ciała oraz Badanie zakłóceń OBROTÓW helis DNA •
 → kiedy i w jakich okolicznościach nastąpiło zwiększenie tempa starzenia;
► Uzyskasz poradę jak uwolnić przyczyny i przywrócić standardowe poziomy.

ZAŚMIECENIE TWOJEGO DNA PRZEZ INNYCH LUDZI I INNE CYWILIZACJE 
→ Badanie ile „śmieciowego” DNA od innych ludzi i z innych cywilizacji (w tym od małpy) zawiera Twoje DNA;
Uzyskasz poradę jak uwolnić swoje DNA od niechcianego wpływu „śmieciowego” DNA i od tzw. małpiego Umysłu.

WPŁYW NA TWOJE DNA INNYCH LUDZI I INNYCH CYWILIZACJI 
→ Badanie ile % Twojego DNA jest w "rękach" innych ludzi i różnych cywilizacji.
► Uzyskasz poradę jak uwolnić swoje DNA od wpływu innych ludzi i destrukcyjnych cywilizacji (Szaraków, Reptilian, Drakonów, itp.).

WPŁYW NA TWOJE DNA Z INNYCH ŚWIATÓW 
→ Badanie ile % Twojego DNA jest uwięzione w światach astralnych, w światach równoległych, w innych wymiarach;
► Uzyskasz poradę jak uwolnić swoje DNA z tamtych światów jak uwolnić się od przyczyn bólu, lęków, fobii, schizofrenii.

WPŁYW NA TWOJE DNA ŚWIATÓW CIEMNIŚCI 
→ Badanie ile % DNA Twojego SERCA lub DUSZY pozostało jeszcze w "rękach" przedstawicieli światów ciemności, którzy otrzymali je w przeszłości za to co "ZA WSZELKĄ CENĘ CHCESZ POSIADAĆ".
► Uzyskasz poradę jak teraz naprawić swoje błędy z przeszłości i odzyskać swoje DNA, jak odzyskać całe swoje Serce i całą swoją Duszę.

ROZWÓJ
DUCHOWY

STOPIEŃ TWOJEGO ROZWOJU DUCHOWEGO •
  → badanie wzniesienia poziomu wibracji Twojej Duszy w kierunku Źródła Miłości i Kreacji Życia,
  → czy poziom  wibracji Twojej Duszy pozwala na uwolnienie się od zmaz ziemskiego żywota i zapewnia przejście do Nowej Ziemi,
      czy jest jeszcze za niski i musisz ponownie doświadczać życia w materii?
 Uzyskasz poradę jak uwolnić się od "ciężarów karmicznych jakie jeszcze pozostały" ściągających Cię ciągle w dół mimo Twoich wysiłków wznoszenia się do ŹRÓDŁA NA SKRZYDŁACH MIŁOŚCI.

BLOKADY ARCHANIOŁA Kreatora Ścieżek Życia Twojej Duszy 
 → czy jest zadowolony z wyboru Twoich Ścieżek Życia a może jest przez kogoś skrępowany,
    a jakaś podłączona Istota chce doprowadzić Cię do zmarnowania ŻYCIA?
 → Czy odczuwasz wypalenie życiowe, zawodowe… czy zmagasz się z depresją?
 → Czy wciąż wchodzisz na nową ścieżkę życia, która okazuje się kolejnym tzw. „ wpuszczeniem w maliny”?
 Uzyskasz informację kto i kiedy zablokował w przeszłości funkcjonowanie Twojej Duszy,
    Kto i kiedy zablokował ARCHANIOŁA Kreatora Ścieżek Życia Twojej Duszy zgodną z Boskim Planem.

KARMA •
→ określenie ilości "kamieni" KARMICZNYCH z Twojej przeszłości, od których jeszcze się nie uwolnił-eś/aś;
→ analiza kiedy i kto brał udział w tych zdarzeniach, które stworzyły te węzły i kamienie KARMICZNE;
► Uzyskasz poradę jaką krzywdę naprawić, jaki dług karmiczny oddać lub spłacić.

TWOJA WEWNĘTRZNA  MOC UZDRAWIANIA •
 → kiedy i w jakich okolicznościach nastąpiła utrata wewnętrznej Mocy UZDRAWIANIA (pojedynczych osób lub grup ludzi);
 → jak uwolnić DNA od blokad Mocy Uzdrawiania;
► Uzyskasz poradę jak odzyskać moc wewnętrznego Anioła Uzdrawiającego.

MOC WEWNĘTRZNEGO OGNIA HARA •
 → Badanie kiedy i w jakich okolicznościach w przeszłości nastąpiła utrata wewnętrznej Mocy Ognia Hara;
► Uzyskasz poradę jak uwolnić te blokady, oraz przywrócić Moc Wewnętrznego Ognia Hara.

WIDZENIE 3-OKIEM •
→ określenie ile masz jeszcze blokad 3-OKA  do uwolnienia;
→ Badanie kiedy i przez kogo w dzieciństwie lub w dalekiej przeszłości zablokowano Tobie 3-Oko,
→ badanie kiedy sam sobie lękami zablokowa-łeś/łaś 3-Oko;
 Uzyskasz poradę jak uwolnić 3-OKO od tych blokad.

TWOJA ŚWIADOMOŚĆ •
→ badanie ile pieczęci i blokad masz jeszcze założonych przez SYSTEM, który stwarza w ŚWIADOMOŚCI ludzi ILUZJĘ ŻYCIA W ŚWIECIE MATERIALNYM;
 Uzyskasz poradę jak stopniowo uwolnić swoją ŚWIADOMOŚĆ od tych pieczęci i blokad.

PRZESTRZEŃ TWOJEGO SERCA •
→ Badanie kiedy i przez kogo, w tym życiu, w dzieciństwie lub w dalekiej przeszłości zamknęło się Twoje Serce na MIŁOŚĆ.
► Uzyskasz poradę jak poszerzyć Przestrzeń Serca Swego.

TWOJE WEWNĘTRZNE ŚWIATŁO DUSZY •
→ Badanie jakie Światło Duszy dostal-eś/aś od Boga przy Stworzeniu Twojej Duszy;
→ w jaki Dar została wyposażona przez Boga Twoja Dusza, by odróżniała się od innych;
► Uzyskasz informację kiedy i w jakich okolicznościach zakryto Tobie wewnętrzne Światło Duszy,
► Kiedy i kto zakrył lub skradł Twój Dar otrzymany od Boga
.

ŹRÓDŁO MIŁOŚCI I KREACJI ŻYCIA Z KTÓREGO POCHODZI TWOJE ISTNIENIE •
 → rysunek Twojego połączenia za Źródłem - czy jest czyste, zgodne z pierwotnym boskim planem, czy zablokowane i w jakim stopniu?
 Uzyskasz rysunek z badaniem przez kogo, w tym życiu lub w dalekiej przeszłości  zostało zablokowane Twoje połączenie ze Źródłem.

 • Konsultacje i zabiegi odbywają się z udziałem osobistym
  lub w nagłych przypadkach online. poprzez rozmowę telefoniczną.
 • Koszt jednogodzinnej konsultacji 250 zł
 • Do konsultacji i zabiegów należy przygotować fotografię swoją i bliskich.
  wskazany jest rysunek planu mieszkania z zaznaczeniem miejsca spania.

 • Zapisy:       516 09 99 09

 

B I A Ł Y S T O K 19 października 2023 r.
 • czwartek
  godz.19:45   
  wykład
  Wstęp WOLNY → bezpłatny

O ISTOTACH Z INNYCH WYMIARÓW
EKSERYMENTUJĄCYCH NA MÓZGACH LUDZI
OGRANICZAJĄCYCH FUNKCJE NASZEGO MÓZGU

 

 • godz.20:30  sesja uzdrawiająca mózg
  Udział w Sesji Uzdrawiania Mózgu wynosi:
  dorośli → 100 zł
  dzieci w wieku szkolnym→ 50 zł
  przedszkolaki → 20 zł
  niemowlęta → bezpłatnie

Uwolnienie blokad mózgu założonych przez SYSTEM
ograniczających wykorzystanie mózgu człowieka 
tylko do kilkunastu %

Naprawa DNA mózgu i Układu nerwowego
Naprawa Matrycy mózgu  


Adres  Białystok, NORMOBARIA PODLASKA, ul. Octowa 16

 

B I A Ł Y S T O K 19÷20 października 2023 r.
 • czwartek ÷ piątek
  godz.10 ÷18

KONSULTACJE I INDYWIDUALNE  

 • Konsultacje i zabiegi odbywają się z udziałem osobistym
 • Koszt konsultacji 200 zł za każdą godzinę
 • Do konsultacji i zabiegów należy przygotować fotografię swoją i bliskich.
  wskazany jest rysunek pla
  nu mieszkania z zaznaczeniem miejsca spania.
 • Zapisy:       516 09 99 09
 • Informacje:602 71 00 28

 

B I A Ł Y S T O K 21 października  2023 r.
 •  sobota godz.10⁰⁰ ÷ 20: warsztaty św. MANDALI:

Mandala ogłoszenie

Na warsztaty przygotowujemy swoje intencje, wybieramy jedną z intencji wg poniższej tabeli,
INTENCJE DO WYBORU → czytaj więcej ...
w trudniejszych przypadkach korzystamy z konsultacji mających na celu szczegółowe ustalenie Karmy i intencji.

Uwagi:

 1. Proszę przynieść swoją fotografię nie większą niż 3,5×4,5 cm
  oraz wizerunki osób (ksero), których dotyczy intencja.
 2. Koszt udziału w warsztatach → 450 zł
 3. Adres: Białystok NORMOBARIA PODLASKA ul. Octowa 16
 4. Zapisy: tel.: 516 09 99 09
  informacje: 602 71 00 28

 

 

Ł Ó D Ż 16 listopada 2023 r.
 • czwartek
  godz.18   
  wykład
  Wstęp WOLNY → bezpłatny

O ISTOTACH Z INNYCH WYMIARÓW
EKSERYMENTUJĄCYCH NA MÓZGACH LUDZI
OGRANICZAJĄCYCH FUNKCJE NASZEGO MÓZGU

 

 • godz.19:30  SESJA UZDRAWIAJĄCA MÓZG
  Udział w Sesji Uzdrawiania Mózgu wynosi:
  dorośli → 150 zł
  dzieci dojrzałe→ 100 zł
  dzieci w wieku szkolnym→ 50 zł
  przedszkolaki → 20 zł
  niemowlęta → bezpłatnie

Uwolnienie blokad mózgu założonych przez SYSTEM
ograniczających wykorzystanie mózgu człowieka 
tylko do kilkunastu %

Naprawa DNA mózgu i Układu nerwowego
Naprawa Matrycy mózgu  

 

Uwagi:

 1. Na sesje uzdrawiania proszę przynieść swoją fotografię lub dziecka nie większą niż 3,5×4,5 cm
 2. Adres: Łódź Stowarzyszenie SZTUKA DOBREGO ŻYCIA ul. Traugutta 8
 3. Zapisy: tel.: 516 09 99 09
  informacje: 602 71 00 28

 

 

Ł Ó D Ź 17 listopada 2023 r.
 • piątek
  godz.10 ÷18

KONSULTACJE I INDYWIDUALNE 

 

 • Konsultacje i zabiegi odbywają się z udziałem osobistym
 • Koszt konsultacji 200 zł za każdą godzinę
 • Do konsultacji i zabiegów należy przygotować fotografię swoją i bliskich.
  wskazany jest rysunek pla
  nu mieszkania z zaznaczeniem miejsca spania.
 • Zapisy:       516 09 99 09
 • Informacje:602 71 00 28

 

Ł Ó D Ź 18 listopada 2023 r.
 • sobota godz.10⁰⁰ ÷ 20: warsztaty św. MANDALI:

Mandala ogłoszenie

Na warsztaty przygotowujemy swoje intencje, wybieramy jedną z intencji wg poniższej tabeli,
INTENCJE DO WYBORU → czytaj więcej ...
w trudniejszych przypadkach korzystamy z konsultacji mających na celu szczegółowe ustalenie Karmy i intencji.

Uwagi:

 1. Proszę przynieść swoją fotografię nie większą niż 3,5×4,5 cm
  oraz wizerunki osób (ksero), których dotyczy intencja.
 2. Koszt udziału w warsztatach → 500 zł
 3. Adres: Łódź Stowarzyszenie SZTUKA DOBREGO ŻYCIA ul. Traugutta 8
 4. Zapisy: tel.: 516 09 99 09
  informacje: 602 71 00 28