P O Z N A Ń 2÷3 czerwca  2023 r.

KONSULTACJE I ZABIEGI INDYWIDUALNE

Temat Konsultacji

Podczas konsultacji możesz otrzymać:

ZDROWIE

• RYSUNEK TWOJEJ AURY
→ Czy jest zharmonizowana, czy może „nadszarpnięta lub podziurawiona” i zawiera różne byty astralne, byty emocjonalne, byty chorobowe, myślokształty lub przylepione dusze?
 → czy odczuwasz chroniczne zmęczenie, które może być przyczyną tych w/w stanów?
► Uzyskasz rysunek aury z opisem i poradę co wymaga naprawy.

DIAGNOZA
• ustalenie czy choroba ma przyczyny RODOWE czy KARMICZNE czy DUCHOWE;
• diagnoza przyczyn przewlekłej choroby;
• diagnoza przyczyn choroby mózgu lub choroby włókien układu nerwowego;
• diagnoza przyczyn lęków, fobii, eskapizmu, schizofrenii;
• diagnoza przyczyn agresji u dziecka, u partnera/partnerki;
• diagnoza dwubiegunowości lub drugiej osobowości opętującej umysł dziecka, partnera/partnerki;
• diagnoza obciążeń rodowych, przeklęć, magii i klątw.
► Uzyskasz poradę jak uwolnić przyczyny i przywrócić zdrowie.

OBFITOŚĆ

TWOJA OBFITOŚĆ
 →  badanie czy masz obfitość DOBROSTANU, czy też zamkniętą np. przez obciążenia rodowe, przeklęcia, magię - przyciągające blokady finansowe lub komorników ?
 → Badanie kiedy i przez kogo,  w tym życiu w dzieciństwie lub w dalekiej przeszłości została zablokowana Twoja WEWNĘTRZNA Obfitość.
 → Czy żyjesz w nieuświadomionych lękach przed posiadaniem Obfitości?
 → Być może realizujesz program braku zasługiwania na Obfitość lub dawne śluby życia w ubóstwie?
 → Być może nie uwolnił-eś/aś się jeszcze od programów niewolnictwa lub pracy za zaniżone wynagrodzenie z Twojej przeszłości?
 Uzyskasz poradę jak uwolnić blokady OBFITOŚCI i przywrócić jej pierwotny przepływ ze Źródła

TWOJE TALENTY
 → Oglądanie Aniołów Talentów, które otrzymał-eś/aś dla realizacji zadań Rozwoju Duszy.
 → czy są zadowolone z Twojej działalności, czy Twoja praca wypełniona jest Miłością, czy zgodna jest z Twoją Naturą,
 → czy może są przez kogoś skrępowane lub mają uszkodzone skrzydła i jesteś beztalenciem męczącym się wykonywaną pracą?
 → Badanie kiedy i w jakich okolicznościach,  w tym życiu lub w dalekiej przeszłości zostały zablokowane lub skradzione Twoje Talenty.
 Uzyskasz poradę jak naprawić swoje Talenty i przywrócić przepływ weny twórczej.

ZWIĄZKI MIŁOŚCI

 TWÓJA RODZINA
 → badanie realacji  z Ojcem lub  z Matką;
 → badanie realacji  z Synem lub z Córką;
Uzyskasz poradę jak uwolnić się od obciążeń blokujących związki Miłości.

 TWÓJ OBECNY ZWIĄZEK
 → czy będzie długotrwały, czy jesteście sobie przeznaczeni, czy może się wkrótce rozpadnie;
 → kiedy pocznie się dziecko? Jakie są przyczyny niemożności zajścia w ciążę?
► Uzyskasz poradę czy jesteście sobie przeznaczeni,
► Jak uwolnić się od przyczyn, które uniemożliwiały poczęcie dziecka.

 TWÓJ ANIOŁ STRÓŻ
 → Jaki masz z nim kontakt? Czy INTUICYJNIE słyszysz jego wskazówki, czy czujesz jego obecność, czy jest zadowolony z Ciebie?
 → czy też obciążony jest jeszcze Twoimi KAMIENIAMI KARMICZNYMI lub RODOWYMI oraz Twoim poczuciem WINY ?
 → czy też może przed nim stoi fałszywy anioł, który realizuje życie innej duszy w Tobie i szuka dla niej partner-a/ki Twoim kosztem?
► Uzyskasz poradę jak naprawić kontakt z Aniołami Opiekuńczymi, jak uwolnić się od fałszywych anioła i od fałszywej duszy.

 TWÓJ ANIOŁ MIŁOSCI
→ czy jest zadowolony z Twojego Związku czy też cierpi widząc, że jesteś w rękach "uśmiechniętego" kata z poprzedniego życia i marnujesz z nim/nią swoje kolejne życie?.
 → Jaka jest przyczyna, że wchodzisz wciąż w tzw. „toksyczne związki”?
 → Co lub kto tworzy ten schemat, który realizuje się w Twoim życiu?
Uzyskasz poradę jak uwolnić się od działania magii, od psychomanipulacji, od uzależnienia psychicznego.

• ARCHAII  TWOJA MOC KOBIECEJ KREACJI
 → Badanie kiedy i w jakich okolicznościach,  w tym życiu lub w dalekiej przeszłości nastąpiła utraciłaś wewnętrzną Mocy kobiety.
 Uzyskasz poradę jak uwolnić się od blokad kobiecości i przywrócić Twoją wewnętrzną mocy Archaii. 
 Uzyskasz poradę jak powrócić do pierwotnej energii kobiecej wyniszczanej przez tysiąclecia.

• ROMANTYCZNA MIŁOŚĆ
 → Badanie kiedy ostatni raz w dalekiej przeszłości doświadczył-eś/aś  prawdziwej romantycznej Miłości;
Uzyskasz poradę jak uwolnić się od blokad romantycznej Miłości i cierpienia, które powoduje jej brak w życiu wrażliwych ludzi.

• PLOMIENIE DUSZ - BRATNIE DUSZE
 → Badanie kiedy i przez kogo w przeszłości nastąpiło rozdzielenie od drugiej polowy Płomienia Ducha.
 → Być może stracił-eś/aś miłość swojego życia, co było tego przyczyną?
► Uzyskasz poradę jak odnaleźć swoją bratnią Duszę,
    uzyskasz poradę jak odnaleźć druga połowę Płomienia Ducha Twego.

 TWÓJ OGIEŃ MIŁOŚCI
→ Badanie kiedy ostatni raz w dalekiej przeszłości doświadczał-eś/aś w Sercu ognistej Miłości.
► Uzyskasz poradę jak uwolnić blokady ognistej Miłości. Jak rozniecić ogień miłości w Twoim związku.

Badanie
DNA

• Diagnoza przyczyn CHOROBY GENETYCZNEJ
• Badanie stopnia komórek nowotworowych w organizmie  → kiedy i w jakich okolicznościach nastąpiło zwiększenie ich ilości;
• Diagnoza przyczyn powstania nowotworu lub jego nawrotów;
 Uzyskasz poradę jak uwolnić się od tych przyczyn.

• Badanie szybkości procesu STARZENIA telomerów komórek Twojego ciała oraz Badanie zakłóceń OBROTÓW helis DNA
 → kiedy i w jakich okolicznościach nastąpiło zwiększenie tempa starzenia;
► Uzyskasz poradę jak uwolnić przyczyny i przywrócić standardowe poziomy.

• ZAŚMIECENIE TWOJEGO DNA PRZEZ INNYCH LUDZI I INNE CYWILIZACJE
→ Badanie ile „śmieciowego” DNA od innych ludzi i z innych cywilizacji (w tym od małpy) zawiera Twoje DNA;
Uzyskasz poradę jak uwolnić swoje DNA od niechcianego wpływu „śmieciowego” DNA i od tzw. małpiego Umysłu.

• WPŁYW NA TWOJE DNA INNYCH LUDZI I INNYCH CYWILIZACJI
→ Badanie ile % Twojego DNA jest w "rękach" innych ludzi i różnych cywilizacji.
► Uzyskasz poradę jak uwolnić swoje DNA od wpływu innych ludzi i destrukcyjnych cywilizacji (Szaraków, Reptilian, Drakonów, itp.).

• WPŁYW NA TWOJE DNA Z INNYCH ŚWIATÓW
→ Badanie ile % Twojego DNA jest uwięzione w światach astralnych, w światach równoległych, w innych wymiarach;
► Uzyskasz poradę jak uwolnić swoje DNA z tamtych światów jak uwolnić się od przyczyn bólu, lęków, fobii, schizofrenii.

• WPŁYW NA TWOJE DNA ŚWIATÓW CIEMNIŚCI
→ Badanie ile % DNA Twojego SERCA lub DUSZY pozostało jeszcze w "rękach" przedstawicieli światów ciemności, którzy otrzymali je w przeszłości za to co "ZA WSZELKĄ CENĘ CHCESZ POSIADAĆ".
► Uzyskasz poradę jak teraz naprawić swoje błędy z przeszłości i odzyskać swoje DNA, jak odzyskać całe swoje Serce i całą swoją Duszę.

ROZWÓJ
DUCHOWY

• STOPIEŃ TWOJEGO ROZWOJU DUCHOWEGO:
  → badanie wzniesienia poziomu wibracji Twojej Duszy w kierunku Źródła Miłości i Kreacji Życia,
  → czy poziom  wibracji Twojej Duszy pozwala na uwolnienie się od zmaz ziemskiego żywota i zapewnia przejście do Nowej Ziemi,
      czy jest jeszcze za niski i musisz ponownie doświadczać życia w materii?
 Uzyskasz poradę jak uwolnić się od "ciężarów karmicznych jakie jeszcze pozostały" ściągających Cię ciągle w dół mimo Twoich wysiłków wznoszenia się do ŹRÓDŁA NA SKRZYDŁACH MIŁOŚCI.

• BLOKADY ARCHANIOŁA Kreatora Ścieżek Życia Twojej Duszy
 → czy jest zadowolony z wyboru Twoich Ścieżek Życia a może jest przez kogoś skrępowany,
    a jakaś podłączona Istota chce doprowadzić Cię do zmarnowania ŻYCIA?
 → Czy odczuwasz wypalenie życiowe, zawodowe… czy zmagasz się z depresją?
 → Czy wciąż wchodzisz na nową ścieżkę życia, która okazuje się kolejnym tzw. „ wpuszczeniem w maliny”?
 Uzyskasz informację kto i kiedy zablokował w przeszłości funkcjonowanie Twojej Duszy,
    Kto i kiedy zablokował ARCHANIOŁA Kreatora Ścieżek Życia Twojej Duszy zgodną z Boskim Planem.

• KARMA
→ określenie ilości "kamieni" KARMICZNYCH z Twojej przeszłości, od których jeszcze się nie uwolnił-eś/aś;
→ analiza kiedy i kto brał udział w tych zdarzeniach, które stworzyły te węzły i kamienie KARMICZNE;
► Uzyskasz poradę jaką krzywdę naprawić, jaki dług karmiczny oddać lub spłacić.

• TWOJA WEWNĘTRZNA  MOC UZDRAWIANIA
 → kiedy i w jakich okolicznościach nastąpiła utrata wewnętrznej Mocy UZDRAWIANIA (pojedynczych osób lub grup ludzi);
 → jak uwolnić DNA od blokad Mocy Uzdrawiania;
► Uzyskasz poradę jak odzyskać moc wewnętrznego Anioła Uzdrawiającego.

• MOC WEWNĘTRZNEGO OGNIA HARA
 → Badanie kiedy i w jakich okolicznościach w przeszłości nastąpiła utrata wewnętrznej Mocy Ognia Hara;
► Uzyskasz poradę jak uwolnić te blokady, oraz przywrócić Moc Wewnętrznego Ognia Hara.

• WIDZENIE 3-OKIEM
→ określenie ile masz jeszcze blokad 3-OKA  do uwolnienia;
→ Badanie kiedy i przez kogo w dzieciństwie lub w dalekiej przeszłości zablokowano Tobie 3-Oko,
→ badanie kiedy sam sobie lękami zablokowa-łeś/łaś 3-Oko;
 Uzyskasz poradę jak uwolnić 3-OKO od tych blokad.

 TWOJA ŚWIADOMOŚĆ
→ badanie ile pieczęci i blokad masz jeszcze założonych przez SYSTEM, który stwarza w ŚWIADOMOŚCI ludzi ILUZJĘ ŻYCIA W ŚWIECIE MATERIALNYM;
 Uzyskasz poradę jak stopniowo uwolnić swoją ŚWIADOMOŚĆ od tych pieczęci i blokad.

• PRZESTRZEŃ TWOJEGO SERCA
→ Badanie kiedy i przez kogo, w tym życiu, w dzieciństwie lub w dalekiej przeszłości zamknęło się Twoje Serce na MIŁOŚĆ.
► Uzyskasz poradę jak poszerzyć Przestrzeń Serca Swego.

• TWOJE WEWNĘTRZNE ŚWIATŁO DUSZY:
→ Badanie jakie Światło Duszy dostal-eś/aś od Boga przy Stworzeniu Twojej Duszy;
→ w jaki Dar została wyposażona przez Boga Twoja Dusza, by odróżniała się od innych;
► Uzyskasz informację kiedy i w jakich okolicznościach zakryto Tobie wewnętrzne Światło Duszy,
► Kiedy i kto zakrył lub skradł Twój Dar otrzymany od Boga
.

• ŹRÓDŁO MIŁOŚCI I KREACJI ŻYCIA Z KTÓREGO POCHODZI TWOJE ISTNIENIE
 → rysunek Twojego połączenia za Źródłem - czy jest czyste, zgodne z pierwotnym boskim planem, czy zablokowane i w jakim stopniu?
 Uzyskasz rysunek z badaniem przez kogo, w tym życiu lub w dalekiej przeszłości  zostało zablokowane Twoje połączenie ze Źródłem.

 • Konsultacje i zabiegi odbywają się z udziałem osobistym
  lub w lżejszych przypadkach online poprzez rozmowę telefoniczną.
 • Do konsultacji i zabiegów należy przygotować fotografię swoją i bliskich
  oraz wskazany jest rysunek planu mieszkania z zaznaczeniem miejsca spania.
 • koszt 200 zł  za 1 godz.
           100 zł za ½ 
  godz.
 • Zapisy tel.: 516 09 99 09

 

P O Z N A Ń  8÷9 czerwca 2023 r.

ZJAZD JASNOWIDZÓW
ZJAZD ABSOLWENTÓW
Poznań 8 ÷ 9 czerwca 2023 r. 

Czwartek godz.9:55 ÷ 20

☼ GOA GAJIAH
   świątynia na BALI

→ Praca nad oczyszczaniem i naprawianiem trzech rodzajów powłok ochronnych:
powłok KARMICZNYCH, powłok AURY, powłoki SERCA.

☼ ARKA PRZYMIERZA
   ukryta na Bali
→ Paca z odnalezioną na Bali ARKĄ, zawierającą PIERWSZE PRZYMIERZE pomiędzy Bogiem Wszechmogącym a Stwórcą Ziemi i Ludzi Jahwe dotyczące stworzenia CZŁOWEKA NA PODOBIEŃSTWO BOGA.
☼ Praca z BIOKOMPUTEREM → Prezentacja mapy BIOKOMPUTERA sterującego CIAŁEM i UMYSŁEM każdego człowieka,
→ uwalnianie od włamań,
→ uwalnianie od destrukcyjnych programów sterujących umysłem przez SYSTEMY,
→ uwalnianie od destrukcyjnych programów narzuconych przez SI (sztuczną inteligencję).
☼ Uwolnienie połączenia
   ze ŹRÓDŁEM
   od Strażników SYSTEMÓW:
→ Odnajdywanie zagubionych CZĄSTEK DUSZ uwięzionych przez SYSTEM,
→ Uwalnianie od kontraktów i ślubów, od pieczęci i magii z poprzednich wcieleń, które połączyły z SYSTEMAMI.
☼ Praca nad uzyskaniem
   stanu PRZEBUDZENIA
→ jak kontrolować w sobie postępy w wysiłku do uzyskania chwilowego WYBUDZENIA z ILUZJI SYSTEMU by dowiedzieć się skąd pochodzę.
→ jak utrzymać w sobie przez dłuższy czas stan PRZEBUDZENIA
☼ Praca ze św. NIRARTHĄ
   z BALI
→ jak żyć w zdrowiu 120 lat cd. uwalnianie DNA od Łusek
→ wstęp do bretarianizmu    cd. odżywianie Światłem
→ wstęp do materializacji     cd. pobieranie wody i wibutti ze spichlerza Pana Boga
→ wstęp do lewitacji            cd. uwalnianie dźwiękiem od sił grawitacji
→ wstęp do dematerializacji ciała i bilokacji cd. uwalnianie blokad założonych na umysł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Piątek

godz.11 zbiórka przy kapliczce Św.Huberta w okolicy Gniezno → Toruń.
godz.11³°

Oczyszczanie zakłóceń połączenia ze ŹRÓDŁEM

godz.12

Medytacja łącząca ze św. Drzewem Życia
→ Uzdrawianie DNA, układu nerwowego, układu krwionośnego;

 

Medytacja łącząca ze św. Drzewem Prawdy z tzw. EDENU.

 

 

 

 

 

 

 

 

Na zjazd zabieramy ze sobą:
na czwartek: wszystkie posiadane tablice, monadę dużą i potrójną oraz mandalę od systemów.
na piątek: karimatę lub coś do siedzenia na pokrytej rosą trawie oraz zabezpieczenie od komarów.
zapisy i informacje tel.: 602 71 00 28

 

P O Z N A Ń 9÷10 czerwca 2023 r. 
 • sobota 9 czerwca: indywidualne konsultacje i zabiegi 
 • niedziela 10 czerwca godz.10⁰⁰ ÷ 20: warsztaty:

Mandala ogłoszenie

Na warsztaty przygotowujemy swoje intencje, wybieramy jedną z intencji wg poniższej tabeli, w trudnych przypadkach korzystamy z konsultacji mających na celu szczegółowe ustalenie Karmy i intencji.

INTENCJE DO WYBORU → czytaj więcej ...

Uwagi:

 1. Proszę przynieść swoją fotografię nie większą niż 3,5×4,5 cm
  oraz wizerunki osób (ksero), których dotyczy intencja.
 2. Koszt udziału w warsztatach → 400 zł
  Zaliczkę na warsztaty w wysokości 100 zł proszę wpłacić na konto:
  53 1140 2004 0000 3002 5508 3510
 3. Zapisy tel.: 516 09 99 09
  Informacje: 602 71 00 28 

 

 

B I A Ł Y S T O K 15 czerwca 2023 r.

czwartek 15 czerwca godz.19:50
Wykład o nowej skutecznej metodzie uzdrawiania organów ciała, mózgu i układu nerwowego, części ciała uszkodzonych przez choroby lub przez wypadki,  poprzez naprawę ich wzorców w wymiarze 6D.
Naprawa wzorca inicjuje odbudowę uszkodzonych komórek części ciała wg nowego wzorca.

"UZDRAWIANIE MATRYC CIAŁA"

Wstęp wolny


godz.20:30
Sesja uzdrawiania wybranych części ciała: 

"NAPRAWA WYBRANYCH  MATRYC
WZORCÓW CZĘŚCI CIAŁA
UDSZKODZONYCH PRZEZ CHOROBY LUB RANY KARMICZNE"

 

Sesje uzdrawiania odbywają się  na leżąco, więc zalecamy przynieść ze sobą karimatę lub koc.  
Koszt → 50 zł

Adres: Białystok, NORMOBARIA PODLASKA, ul. Octowa 16

 

B I A Ł Y S T O K 15÷16 czerwca 2023 r.

czwartek ÷ piątek 15 ÷ 16 czerwca: indywidualne konsultacje
Uwaga:
Na konsultacje przychodzimy ze swoją fotografią i z wizerunkami osób, z którymi chcemy zbadać relacje i przepływy energetyczne.
Koszt konsultacji i zabiegów:
200 zł za 1 godz.
150 zł za każdą następną godz.

 

B I A Ł Y S T O K 17 czerwca 2023 r.

sobota 17 czerwca: godz.10⁰⁰ ÷ 20: warsztaty 

Mandala ogłoszenie

Na warsztaty przygotowujemy swoje intencje, wybieramy jedną z intencji wg poniższej tabeli, w trudnych przypadkach korzystamy z konsultacji mających na celu szczegółowe ustalenie Karmy i intencji.

 

INTENCJE DO WYBORU → czytaj więcej ...

 

Uwagi:

 1. Proszę przynieść swoją fotografię nie większą niż 3,5×4,5 cm
 2. oraz wizerunki osób (ksero), których dotyczy intencja.
 3. Koszt udziału w warsztatach wynosi → 400 zł
  Zaliczkę na warsztaty w wysokości 100 zł proszę wpłacić na konto:
  53 1140 2004 0000 3002 5508 3510
 4. Adres warsztatów: Białystok, NORMOBARIA, ul. Octowa 16
 5. Zapisy tel.: 516 09 99 09
  Informacje dot. warsztatów tel.: 602 71 00 28

 

B I A Ł Y S T O K 18 czerwca 2023 r.

 niedziela  18 czerwca godz.10:30  wyprawa do miejsca mocy:

Zapraszamy osoby dążące od Rozwoju Duchowego i wyjścia z Iluzji Świata Materialnego
do portalu w okolicy Osowca, Biebrzańskiego Parku Narodowego
na medytację

UZDRAWIANIE DUSZY I CIAŁA POPRZEZ NASZYCH BOSKICH OPIEKUNÓW Z WIEKUISTEGO ŹRÓDŁA
PODRÓŻ DO ZIEMI KTÓRA BĘDZIE  (w V wymiarze) 
BŁOGOSŁAWIAŃSTWO NA NADCHODZĄCY CZAS OD CHRYSTUSA

Dla uczestników wykładu, konsultacji i warsztatów koszt wyprawy → bezpłatnie.
Zbiórka przy NORMOBARII PODLASKIEJ, ul. Octowa
Zapisy tel.: 516 09 99 09

Zgłoszenia tel.: 602 71 00 28
 

 

K Ą T Y     R Y B A C K I E 19 ÷ 26  Sierpnia 2023 r.

Kurs Rozwoju Osobistego I°
Droga do Oświecenia 
Wychodzenie z ziemskich SYSTEMÓW

 Zapraszamy na kurs I° którego efektem jest:

☼ zmiana ścieżki, dotychczasowego swojego życia, na Ścieżkę Zgodną z Boskim Planem Chrystusowej Duszy;
☼ nauka oczyszczania aury, czakr i meridianów u siebie i u bliskich;
☼ nauka uzdrawiania ran karmicznych zapisanych w komórkach ciała;
☼ nauka uzdrawiania, swojego ciała i bliskich, metodą: WEWNĘTRZNYCH ARCHETYPÓW :
     uzdrawianie wewnętrznych zwierząt, wewnętrznego drzewa, wewnętrznego kryształu;
☼ nauka uwalniania swojej podświadomości i bliskich, od przyczyn lęków i fobii, od destrukcyjnych programów;
☼ nauka podnoszenia swojej świadomości w kierunku wyjścia z ILUZJI ŚWIATA MATERIALNEGO i doznania Oświecenia;
☼ nauka poszerzenia swojej Przestrzeni SERCA w kierunku do Wiekuistego ŹRÓDŁA, do OCEANU BEZKRESNEJ MIŁOŚCI;

☼ otwarcie 3-Oka i Świadomości:
    → uwolnienie 3-Oka i Świadomości od blokad pochodzących od kapłanów, 
    → uwolnienie 3-Oka i Świadomości od blokad pozakładanych prze inne cywilizacji (odcięte od ŹRÓDŁA)
    → uwolnienie 3-Oka i pozostałych czakr od astralnych kryształów - służących do inwigilacji ludzi prze inne cywilizacji (odcięte od ŹRÓDŁA);
    → uwolnienie 3-Oka i Świadomości od tzw, 3-OKA HORUSA - urządzenia do szpiegowania poczynań ludzi przez Istoty odwrócone od Boga;
☼ nauka udrożniania zasilania górnych czakr, mózgu i Serca z WEKUISTEGO ŹRÓDŁA;
☼ nauka udrożniania połączenia dolnych czakr i Ośrodka Hara z OGNIEM ŻYCIA ZIEMI;

☼ uzyskanie aktu nadania wolności i odzyskanie znaku identyfikującego swoje pochodzenie nadane przez Boga:
    zawierającego: Imię Duszy + Herb przynależności do Rodziny Duchowej + Indywidualny wzorzec kodu DNA
    (dopiero od tej chwili jesteśmy uważani, przez naszych Boskich Opiekunów, za ludzi wolnych, którym mieszkańcy Górnych Światów mogą udostępnić Boskie Tajemnice);

☼ poznanie (przez dotyk) Aniołów i Archaniołów, które nam pomagają z Nieba, swoich Aniołów Talentów i Aniołów Miłości;
☼ poznanie (przez dotyk) Starożytnych Bogów i Bogiń, które nas wspomagają w połączeniu ze ŹRÓDŁEM;

☼ nauka BOGOSŁAWIEŃSTWA dla  kamieni (polnych) ochraniających nasz dom oraz miejsce spania, dla używanych kryształów, ozdobnej biżuterii i noszonych amuletów;
☼ nauka nawiązywania kontaktu z Aniołami Matki Natury opiekujących się lasami, parkami narodowymi i miejscami MOCY
☼ nauka nawiązywania kontaktu z wyżej rozwiniętymi cywilizacjami ze światów eterycznych oraz z mieszkańcami ZIEMI KTÓRA BĘDZIE DLA NAS
 

Uwagi: 

☼ Zakwaterowanie:

Do dyspozycji uczestników, w cenie kursu, dostępne są pokoje 2 lub 3 osobowe, z łazienką, pokoje wyposażone są w czajniki, jest dostęp do lodówki.

☼ Wyżywienie:

We własnym zakresie

Istnieje możliwość skorzystania z oferty wspólnych obiadów z restauracji pobliskiego Ośrodka.

Istnieje możliwość samodzielnego przygotowania posiłków (śniadania, obiadu lub kolacji) w dobrze wyposażonej kuchni na terenie Ośrodka.

☼ Koszt:     

 

2800 zł
obejmuje: kurs I° + zakwaterowanie na czas kursu.

· Osoby, które dokonały rezerwacji i wpłaciły  zaliczkę do 31 maja 2023 r. → mają 100 zł rabatu;

· małżeństwa lub rodziny uczestniczące w zajęciach → mają rabat 200 zł od osoby;

· osoby przyjeżdżające tylko na wybrane dni kursu → ponoszą koszt 400 zł / za każdy dzień (bez zakwaterowania).

· osoby, które powtarzają cały kurs → korzystają  ze zniżki 500 zł.

Koszt zakwaterowania swojej rodziny nie uczestniczącej w kursie,
uczestnik kursu pokrywa we własnym zakresie w recepcji ośrodka.

Koszt zakwaterowania wcześniejszego przyjazdu do ośrodka, przed terminem kursu,
uczestnik kursu pokrywa we własnym zakresie w recepcji ośrodka.

Koszty przedłużenia pobytu po terminie kursu
uczestnik kursu pokrywa we własnym zakresie w recepcji ośrodka.

☼ Rezerwacja
     miejsc:

Ilość miejsc Jest ograniczona !!!
O pierwszeństwie przyjęcia na Kurs decyduje data dokonania przedpłaty w wysokości 500 zł
na konto: 53 1140 2004 0000 3002 5508 3510
z dopiskiem "Kurs pierwszego stopnia"

Terminarz zajęć

 

19 sierpnia
(sobota)

☼ od godz. 15

Zakwaterowanie
→ osoby, które przyjechały wcześniej, mogą pozostawić swój bagaż na recepcji ośrodka

 

☼ godz. 17°°÷20°°

Wykład wprowadzający;
Pomiar wibracji Duszy uczestników Kursu;
Pomiary ilości blokad SERCA, SWIADOMOŚCI, 3-OKA do uwolnienia podczas kursu.

od niedzieli
do piątku

☼ godz. 10°°÷14°° Kurs dzienny

☼ godz. 14°°÷16³°

Przerwa obiadowo-rekreacyjna

☼ godz. 16³°÷20³°

Kurs wieczorowy

26 sierpnia

(sobota)

☼ godz. 10°°

Błogosławieństwo dla  kamieni ochraniających dom,
Błogosławieństwo dla ozdobnych kamieni, kryształów i amuletów.

☼ godz. 11°°

Wyprawa do miejsca Mocy

☼ godz. 13°°

Zakończenie kursu

Uwagi: proszę mieć ze sobą:

 • aktualną fotografię format ok..4,5 cm;
 • notatnik (można używać dyktafonu)
 • złoty cienkopis do pisania mandali;
 • karimatę (podróżujący pociągiem mogą wypożyczyć)
 • lekkie obuwie (np. klapki).


Zapisy: 
tel.: 516 09 99 09
informacje:  602 71 00 28
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

K Ą T Y   R Y B A C K I E 27 sierpnia ÷ 2/3 września 2023 r.

Kurs Rozwoju Osobistego 
Il° DROGA DO OŚWIECENIA
Droga do Przebudzenia ŚWIADOMOŚCI
Uwolnienie Świadomości od działania SYSTEMÓW

Zapraszamy na kurs II° którego efektem jest:

☼ poznanie Darów otrzymanych od Boga przy stworzeniu naszej Duszy;
☼ poznanie zadań Duszy i talentów otrzymanych od Boga dla naszego rozwoju duchowego;
☼ nauka uzdrowienia ran DUSZY
☼ nauka uzdrowienia ran SERCA;

☼ nauka czytania i naprawiania Ścieżek Losu i Życia 
     → poznanie TKANINY naszego Losu i Życia
     → poznanie naszego Archanioła Kreującego nasze Ścieżki Losu i Życia
         zgodne z Boskim Planem Rozwoju Chrystusowej Duszy;
☼ odzyskanie skradzionych nam Aniołów Talentów otrzymanych od Boga;
☼ odzyskanie skradzionych nam KSIĄG ZYCIA;
☼ odzyskanie Darów otrzymanych od Boga;

☼ Poznanie wszystkich 14 wymiarów naszej rzeczywistości;
☼ dalsze podniesienie świadomości ponad Iluzję Świata Materialnego;

☼ dwukrotne zwiększenie efektywnego wykorzystania pracy mózgu , synchronizacja półkul, poprawienie pamięci;
☼ szersze otwarcie 3-Oka i zwiększenie Siły Woli;

☼ Otwarcie oczu Duszy;
☼ naprawa uszu Duszy;
☼ praca z Duchami Chorób
☼ nauka uwalnianie siebie i swoich bliskich od chorób wg nauk Jezusa Chrystusa;


☼ Praca z SIEDMIOMA ŻYWIOŁAMI
☼ uaktywnienie Ośrodka HARA (Tan-Tien) udrożnienie połączenia z OGNIEM ŻYCIA z ZIEMI;
☼ praca z Ognistymi Feniksami i Złotymi Smokami;

☼ Dalsze poszerzenie Przestrzeni otwarcia Serca;
☼ praca ze Stwórcami, praca z Boskimi Opiekunami z Nieba;

☼ praca z Płomieniem Duszy → audiencja u Stwórcy Jahwe;
☼ przekaz od Chrystusa,
☼ napełnienie ŚWIATŁEM Ducha Świętego;

☼ praca z Istotami Światła z WEKUISTEGO ŹRÓDŁA ŻYCIA, ŚWIATŁA i MIŁOŚCI;
☼ praca z Pierwotnym Dźwiękiem;
☼ Podróż do Bezkresnego Oceanu Miłości i audiencja u Matki Naszej, która jest w Niebie z Ojcem Naszym, który jest w Niebie.

 Uwagi: 

☼ Zakwaterowanie:

Do dyspozycji uczestników, w cenie kursu, dostępne są pokoje 2 lub 3 osobowe, z łazienką, pokoje wyposażone są w czajniki, jest dostęp do lodówki.

☼ Wyżywienie:

We własnym zakresie

Istnieje możliwość skorzystania z oferty wspólnych obiadów z restauracji pobliskiego Ośrodka.

Istnieje możliwość samodzielnego przygotowania posiłków (śniadania, obiadu lub kolacji) w dobrze wyposażonej kuchni na terenie Ośrodka.

☼ Koszt:     

 

2800 zł
obejmuje: kurs I° + zakwaterowanie na czas kursu.

· Osoby, które dokonały rezerwacji i wpłaciły  zaliczkę do 31 maja 2023 r. → mają 100 zł rabatu;

· małżeństwa lub rodziny uczestniczące w zajęciach → mają rabat 200 zł od osoby;

· osoby przyjeżdżające tylko na wybrane dni kursu → ponoszą koszt 400 zł / za każdy dzień (bez zakwaterowania).
· osoby, które pozostają z I° na II° kursu korzystają  ze zniżki 200 zł

· osoby, które powtarzają cały kurs → korzystają  ze zniżki 500 zł.

Koszt zakwaterowania swojej rodziny nie uczestniczącej w kursie,
uczestnik kursu pokrywa we własnym zakresie w recepcji ośrodka.

Koszt zakwaterowania wcześniejszego przyjazdu do ośrodka, przed terminem kursu,
uczestnik kursu pokrywa we własnym zakresie w recepcji ośrodka.

Koszty przedłużenia pobytu po terminie kursu
uczestnik kursu pokrywa we własnym zakresie w recepcji ośrodka.

☼ Rezerwacja
     miejsc:

Ilość miejsc Jest ograniczona !!!
O pierwszeństwie przyjęcia na Kurs decyduje data dokonania przedpłaty w wysokości 500 zł
na konto: 53 1140 2004 0000 3002 5508 3510
z dopiskiem "Kurs drugiego stopnia"

 
Terminarz zajęć

 

27 sierpnia
(niedziela)

☼ od godz. 15

Zakwaterowanie
→ osoby, które przyjechały wcześniej, mogą pozostawić swój bagaż na recepcji ośrodka

 

☼ godz. 17°°÷20°°

Wykład wprowadzający;
Pomiar wibracji Duszy uczestników Kursu;
Pomiary ilości blokad SERCA, SWIADOMOŚCI, 3-OKA jakie jeszcze pozostały do uwolnienia podczas kursu.

od poniedziałku
do soboty

☼ godz. 10°°÷14°° Kurs dzienny

☼ godz. 14°°÷16³°

Przerwa obiadowo-rekreacyjna

☼ godz. 16³°÷20³°

Kurs wieczorowy

3 września
(niedziela)

☼ godz. 10°°

Zakończenie kursu

Proszę mieć ze sobą:

 • aktualną fotografię format ok..4,5 cm;
 • kolorowe cienkopisy w tym złoty do pisania mandali;
 • lekkie obuwie (np. klapki).

 

Zapisy: tel.: 516 09 99 09
informacje: 602 71 00 28
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.