Mandala

ŚWIĘTA MANDALA

wg metody inż. Waldemara Józefa Borny

Mandala

 

"Gdy Jezus szedł,
spostrzegł człowieka
niewidomego od urodzenia.
Uczniowie zapytali Go:
„Rabbi, kto popełnił grzech,
że człowiek ten urodził się niewidomy:
on sam czy jego rodzice?”.

J 9,1-2

 

"ŚWIĘTA MANDALA" jest to jedną z najnowocześniejszych i jedną z najskuteczniejszych metod na świecie, przekazanych przez Anioły z Nieba, do oczyszczania złej karmy, która więzi ludzi w iluzji materii. Nieoczyszczone węzły emocjonalne z naszej przeszłości tworzą poczucie winy w stosunku do bliźniego i poczucie grzechu w stosunku do Boga, które mają wpływ na nasze relacje z Bogiem, które kształtują nasz stosunek do ludzi, które tworzą potrzebę pokuty i cierpienia Duszy, które przyciągają do nas karanie siebie i choroby ciała.

Dotychczas znanymi metodami psychoterapeutycznymi jak metodą rebirthingu wg Leonarda Orra można uwolnić swoją duszę od traumy, która powstała przy pierwszym naszym oddechu w trakcie narodzin na ziemi, i w wyniku doświadczeń pierwszych dni i tygodni naszego życia.

Metodą ustawień rodzinnych wg Berta Hellingera można uzdrowić swoje relacje w rodzinie, których przyczyny sięgają nawet naszych przodków.

Znane metody naukowe zajmują się uzdrawianiem świadomego umysłu. Przy pomocy regresji można usunąć blokady zakodowane w dalekiej przeszłości w naszej podświadomości, które mają wpływ na całe życie człowieka.

Dotychczas znanymi metodami paranaukowymi można oczyścić złą karmę człowieka z obciążeń pochodzących z dalekich okresów naszej przeszłości na Ziemi.

Święta Mandala wg metody przekazanej inż. Waldemarowi Józefowi Borny uwalnia PODŚWIADOMOŚĆczłowieka ze złej karmy z drugim człowiekiem oraz uwalnia NADŚWIADOMOŚĆ człowieka ze złej karmy z bytami z innych światów i z innych wymiarów.

Święta Mandala uwalnia Duszę człowieka ze złej karmy, poprzez oczyszczenie wszystkich negatywnych węzłów emocjonalnych, które powstały z drugim człowiekiem we wszystkich światach materialnych oraz oczyszczenie wszystkich nieharmonijnych węzłów mentalnych, które powstały z bytami z innych światów, z bytami ze światów równoległych, z bytami ze światów górnych i z istotami z innych wymiarów.

Moc Świętej Mandali pochodzi z modlitwy do Ojca Naszego Boga Wszechmogącego i do Pana Jezusa - osoby innych wyznań mogą prosić (zamiast Jezusa Chrystusa) swojego MISTRZA duchowego o pomoc i wsparcie przy tworzeniu Świętej MANDALI.

Proces tworzenia św. MANDALI na Ziemi inicjuje zwołanie w Niebie Sądu Bożego. Tam pod patronatem Sądu Bożego odbywają się negocjacje „przy okrągłym stole” pomiędzy naszymi duszami. Proces przebiega w Niebie pod opieką naszych Aniołów Stróżów pełniących rolę naszych adwokatów przed Sądem Bożym.

Owoce tej metody odzwierciedlają się potem na Ziemi w postaci widocznej naprawy relacji w codziennym życiu z osobami, z którymi była utworzona św. MANDALA.

autor: Waldemar Józef Borny

 

Mandale w różnych formach spotyka się w sztuce chrześcijańskiej i w buddyzmie. Rysunki rytualne mandal zostały znalezione też w malowidłach Indian Ameryki Północnej.
Mandale, podobnie jak wiele dzieł i wynalazków, stworzonych w "natchnieniu" zostały wprowadzone, za pośrednictwem oświeconych umysłów, do naszego świata ludzi, przez Boskich Opiekunów oraz Aniołów i Archaniołów wysłanników Boga.

Etymologia słowa "mandala", sugeruje "pojemnik” dla istot z Nieba. Mandala jest świętym geometrycznym rysunkiem, który przedstawia cząstkę wszechświata. Słowo "mandala" pochodzi od sanskryckiego słowa, które oznacza "koło"

Mandale stosuje się, jako narzędzie nauczania duchowego, w różnych tradycjach rozwoju świadomości oraz jako pomoc w medytacji lub kontemplacji.

Mandale stosuje się do tworzenia świętej przestrzeni. Święta Mandala reprezentuje połączenie z wszechświatem, zawiera konsekrowany obszar, który ustanawia świętą przestrzeń dla bytów ze światów górnych lub z innych wymiarów. W zależności od intencji, mandala tworzy trwały kanał łączący ze światami Aniołów, ze światami Archaniołów, ze światami dawnych Bóstw lub ze światami starożytnych Bogów i Boginek. Może też, w zależności od intencji, tworzyć trwałe nici łączące z poszczególnymi przewodnikami duchowymi, z poszczególnymi boskimi opiekunami, z poszczególnymi Aniołami, z poszczególnymi Archaniołami, z poszczególnymi Bóstwami lub z poszczególnymi starożytnymi Bogami lub Boginkami.

W Chinach, Japonii i Tybecie wyróżnia się też dwie zasadnicze rodzaje mandali, garbha-dhatu (jap. Taizo-kai), reprezentujących różne aspekty wszechświata: w których ruch jest od jednego do wielu oraz vajra-dhatu (jap. Kongo-kai), od wielu do jednego.

Proces tworzenia Mandali jest duchowym rytuałem, wymaga wielu przygotowań. Mandale tworzone są w stanie medytacyjnego skupienia, w specjalnie oczyszczonym otoczeniu (pomieszczeniu). Każdy detal mandali ma szczególne znaczenie symboliczne, często na więcej niż jednym poziomie. Jest to żmudny proces, który może trwać kilka dni lub nawet tygodni.

Mandale stosuje się też, do wizualizacji. Stanowią pomoc dla koncentracji i medytacji prowadzącej do osiągnięcia wglądu w siebie, i do aktywacji sił, których efektem jest odblokowanie w sobie sił nadprzyrodzonych. Mandala jest graficznym przedstawienie realizacji tego procesu wewnątrz siebie.

 

Istnieją mandale o różnym przeznaczeniu.

Mandala oczyszczająca karmę i naprawiające relacje z poszczególnymi ludźmi na ziemi lub z bytami z innych światów.

Mandala wzmacniająca określone cechy lub poszczególne obszary ludzkiego życia.

Mandala ochronna, które tworzymy w tym celu, by oddzielała nas od zewnętrznych źródeł nieporozumień. Np. mandala "Palace of Purity" wytwarza kulę oczyszczającą z duchowych przeszkód i zanieczyszczeń.

Ofiarna mandala - ten rodzaj mandali jest używany do tworzenia mandali ofiarowanych, dla własnego nauczyciela, dla własnego przewodnika duchowego, dla własnego boskiego opiekuna z Nieba, dla Anioła Stróża, dla szczególnego Archanioła, dla szczególnego Bóstwa lub dla szczególnych starożytnych Bogów lub Boginek lub symboliczne ofiarowanie dla całego wszechświata.

 

Istnieją różne rodzaje mandali.

Mandale mogą być wirtualne, dynamiczne i statyczne.

Mandalę wirtualną tworzy się gestami dłoni, lub gestami całych rąk w otaczającej przestrzeni lub gestami stóp na ziemi.

Mandalę dynamiczną tworzy się poprzez rytualny taniec. Podczas tańca np. w trzech kręgach: krąg zewnętrzny reprezentuje boski wszechświat, wewnętrzny przedstawia drogę w kierunku oświecenia, a środkowy krąg stanowi równowagę między ciałem i umysłem.

Mandale przestrzenne są wykonane z papieru, z tkaniny lub tworzone z kolorowego piasku. Piasek jest barwiony i ostrożnie umieszczony na dużej, płaskiej tafli. Spotyka się mandale trójwymiarowe jako figury wykończone w brązie lub zbudowane z kamienia (jak w Borobudur, w centralnej Jawie )

Mandale statyczne są malowane, rzeźbione, haftowane, usypywane.

Mandale mogą być malowane na papierze lub płótnie, układane na starannie przygotowanej ziemi z nici białych i kolorowych lub sproszkowanego ryżu (jak w buddyjskiej ceremonii tantrycznej).

 

MANDALE TYBETAŃSKIE

mandala tybetańska

W buddyzmie kontemplacja świętych obrazów, jest kluczowym rytuałem religijnym a mandala jest jednym z najważniejszych z tych świętych obrazów.

Mandala w hinduizmie i buddyzmie symbolicznie reprezentuje wszechświat i zawiera bogatą symbolikę stosowaną do wykonywania świętych obrzędów i jako instrument medytacji.