Kontakt z inż. Waldemarem Józefem Borny

Masz pytania dotyczące moich metod? Może chcesz umówić się na indywidualne konsultacje lub zabiegi ? Zachęcam do kontaktu! Możesz skorzystać z numeru telefonu, adresu e-mail umieszczonego w stopce strony.
Zapraszam do gabinetów:
Lublin / Rynek 2
Poznań / Mosina
Zapraszam także na konsultacje i zabiegi do najczęściej odwiedzanych miast Warszawy, Łodzi i Białegostoku.
Poniżej zakres konsultacji i zabiegów:

L U B L I N  -  P O Z N A Ń  -  W A R S Z A W A - Ł Ó D Ź - B I A Ł Y S T O K   

KONSULTACJE I INDYWIDUALNE 

Temat

Podczas konsultacji na wybrany temat  otrzymujesz diagnozę i receptę na rozwiązanie problemu:

D O M 

• DOM • (badanie na rys. planu) → czy dom jest energetycznie czysty, jakie występują promieniowania, czy są zabłąkane dusze.

• DZIAŁKA • (badanie wstępnie na planie - dokładne w terenie) → wskazanie najlepszego miejsca na wiercenie studni;
→ czy na działce jest miejsce dobrej Energii, czy pod ziemią występuje szkodliwe promieniowanie.
→ czy działka posiada obciążenia energetyczne od poprzednich właścicieli (utrudniające np. sprzedaż); lub zbiorowe mogiły ?

ZDROWIE

• DIAGNOZA • 
→ Diagnoza przyczyn choroby ciała, mózgu lub włókien nerwowych – czy ma przyczyny KARMICZNE czy RODOWE czy DUCHOWE;
→ diagnoza przyczyn lęków, fobii, eskapizmu, przyczyn wybuchów agresji u dziecka, u partnera/partnerki;
→ diagnoza innych osobowości w umyśle, które naszym kosztem chcą naprawić stare krzywdy i swoje błędy przeszłości;
→ diagnoza obciążeń rodowych, przeklęć, magii i klątw;
► Uzyskasz poradę jak uwolnić te przyczyny by przywrócić zdrowie.

• AURA • (Uzyskasz rysunek swojej aury z opisem i poradą co wymaga naprawy)
→ Czy jest zharmonizowana, czy może ”podziurawiona” czy zawiera byty zapowiadające chorobę, byty astralne, emocjonalne;
→ czy masz przyczepione obce dusze?
→ Jakie są przyczyny chronicznego zmęczenia?

OBFITOŚĆ

• ŚCIEŻKA LOSU • (Badanie ścieżki losu przedsięwzięcia, które chcesz rozpocząć)
→ Jakie trudności i blokady  ma wybrana ścieżka  Uzyskasz poradę jak uwolnić blokady i uzyskać zadowolenie;
→ Jeśli jest zablokowana w dużym stopniu - podążając nią możesz marnotrawić swój czas życia.

• OBFITOŚĆ •
 → Badanie blokad zewnętrznych Twojej Obfitości np. blokad finansowych, obciążeń rodowych lub narzuconej magii;
 → Badanie Twojej WEWNĘTRZNEJ Obfitość - kiedy i przez kogo,  w tym życiu lub w dalekiej przeszłości straciłeś status „milionera”;
 ► Uzyskasz poradę jak uwolnić blokady OBFITOŚCI i przywrócić jej pierwotny przepływ ze Źródła.
 ► Jak uwolnić się: od lęków, od dawnych ślubów życia w ubóstwie, od dawnych programów niewolnictwa.

TALENTY • (Wgląd w Anioły Talentów - które otrzymał-eś/aś dla realizacji Twoich zadań Rozwoju Duszy)
 → czy są zadowolone z Twojej działalności, czy Twoja praca wypełniona jest Miłością, czy zgodna jest z Twoją Naturą,
 → czy może są przez kogoś skrępowane lub mają uszkodzone skrzydła i odczuwasz zmęczenie wykonywaną pracą?
► Uzyskasz poradę jak naprawić swoje Talenty i przywrócić przepływ weny twórczej .

ZWIĄZKI MIŁOŚCI

 RODZINA • badanie relacji  z Ojcem lub  z Matką, z Synem lub z Córką;
 Uzyskasz poradę jak uwolnić się od obciążeń blokujących związki Miłości w rodzinie.

OBECNY ZWIĄZEK • czy jesteście sobie przeznaczeni, czy łączy was dobra lub zła karma;
 → Jakie są przyczyny niemożności zajścia w ciążę? kiedy pocznie się dziecko?
► Uzyskasz poradę jak uwolnić blokady przepływu Miłości.

ANIOŁ MIŁOSCI •
→ czy jest zadowolony z Twojego Związku, czy też cierpi widząc, że jesteś w rękach "uśmiechniętego" Kata z poprzedniego życia?
→ Jaka jest przyczyna, że wchodzisz w tzw. „toksyczne związki”?

 Uzyskasz poradę jak uwolnić się od działania magii, od psychomanipulacji, od uzależnienia psychicznego.

ARCHAII  TWOJA MOC KOBIECEJ KREACJI •
 → Badanie kiedy i w jakich okolicznościach,  w tym życiu lub w przeszłości utraciłaś wewnętrzną Mocy kobiety.
 Uzyskasz poradę jak uwolnić się od blokad kobiecości i przywrócić Twoją wewnętrzną mocy Archaii.

  ROMANTYCZNA MIŁOŚĆ •
 → Badanie kiedy ostatni raz w dalekiej przeszłości utracił-eś/aś  prawdziwą romantyczną Miłości - i to się teraz powtarza;
► Uzyskasz poradę jak uwolnić się od blokad romantycznej Miłości, które powodują jej brak w życiu wrażliwych ludzi.

  PLOMIENIE DUSZ • (BRATNIE DUSZE)
 → Badanie kiedy i przez kogo, w przeszłości nastąpiło   rozdzielenie od drugiej polowy Płomienia Ducha – i to się teraz powtarza
 → Być może teraz stracił-eś/aś miłość swojego życia, co było tego przyczyną?
► Uzyskasz poradę jak odnaleźć druga połowę Płomienia Ducha Twego lub jak odnaleźć swoją bratnią Duszę

  OGIEŃ MIŁOŚCI •  Badanie kiedy w dalekiej przeszłości Twoje SERCE utraciło ognistą Miłość.
► Uzyskasz poradę jak uwolnić blokady i rozniecić ogień miłości w Twoim Sercu i w Twoim związku.

Badanie
DNA

• TEMPO STARZENIA • Badanie szybkości starzenia „telomerów” komórek Twojego ciała, badanie zakłóceń „OBROTÓW” helis DNA;
 → kiedy i w jakich okolicznościach nastąpiło zwiększenie tempa starzenia; jak uwolnić przyczyny i przywrócić standardowe poziomy.

• CHOROBA GENETYCZNA • Badanie stopnia komórek nowotworowych w organizmie - kiedy nastąpiło zwiększenie ich ilości;
• Diagnoza przyczyn Rodowych lub Karmicznych początku choroby genetycznej, powstania nowotworu i jego nawrotów;
 Uzyskasz poradę jak uwolnić te przyczyny.

KONSULTACJE W KIERUNKU ROZWOJU DUCHOWEGO

• WIBRACJE DUSZY •  jak wysoki jest poziom wibracji Twojej Duszy w kierunku Źródła Miłości i Kreacji Życia;
  → czy poziom  wibracji Twojej Duszy pozwala na uwolnienie się od zmaz ziemskiego żywota i przejście do Nowej Ziemi ?
Zbadamy jakie "kamienie karmiczne" ściągają Cie w dół przy wznoszeniu się do ŹRÓDŁA  NA SKRZYDŁACH MIŁOŚCI.

• KARMA •   badanie ilości "kamieni" KARMICZNYCH, jakie błędy z przeszłości pozostały jeszcze co naprawienia;
→ kto i kiedy brał udział w tych zdarzeniach, które stworzyły te węzły i kamienie KARMICZNE;
Uzyskasz poradę jakie krzywdy naprawić, jakie długi karmiczne oddać lub spłacić.

• OBCE DNA  Badanie ile obcego DNA od poprzednich partnerów i partnerek, z którymi byliśmy blisko zawiera Twoje DNA;
► Uzyskasz poradę jak uwolnić swój organizm i swój umysł od niechcianego wpływu obcego  DNA.

• ŚMIECIOWE DNA  Badanie ile DNA od innych ludzi, od innych cywilizacji (w tym od neandertalczyków i małpy) zawiera Twoje DNA;
► Uzyskasz poradę jak uwolnić siebie i swój umysł od wpływu „śmieciowego” DNA, uwolnić swoje dziecko od tzw. „małpiego umysłu”.

• DNA W OBCYCH RĘKACH jak wpływają na ciebie inni ludzie i przedstawiciele obcych cywilizacji posiadający Twoje DNA
→ Badanie ile % Twojego DNA jest w "rękach" innych ludzi i różnych cywilizacji.
► Uzyskasz poradę jak uwolnić siebie od wpływu innych ludzi i destrukcyjnych cywilizacji (np. Szaraków, Reptilian, Drakonów, itp.).

• DNA W INNYCH ŚWIATACH Jaki wpływ na ciebie ma twoje DNA znajdujące się w innych  światach;
→ Badanie ile % Twojego DNA jest uwięzione w światach astralnych, w światach równoległych, w innych wymiarach;
► Uzyskasz poradę jak uwolnić siebie: od odczuwanego bólu, lęków, fobii, depresji i schizofrenii płynących z tamtych światów

DNA W ŚWIATACH  CIEMNOŚCIBadanie ile % Twojego SERCA lub DUSZY pozostaje jeszcze w "rękach" przedstawicieli światów ciemności, którzy otrzymali je w przeszłości za to co „ZA WSZELKĄ CENĘ CHCESZ POSIADAĆ”.
► jak naprawić błędy Duszy, jak odzyskać DNA i Serce, jak zaprzestać karania siebie za tamten czyn chorobami lub cierpieniem.

• ANIOŁ STRÓŻ
 → Jaki masz z nim kontakt? Czy INTUICYJNIE słyszysz jego wskazówki ? Czy dostęp do Anioła jest wolny czy zablokowany ?
 → czy przed nim stoi „fałszywy anioł”, który realizuje życie innej duszy Twoim kosztem?
► Uzyskasz poradę jak naprawić kontakt z Aniołami Opiekuńczymi, jak uwolnić się od fałszywych aniołów i od fałszywej duszy.

• ARCHANIOŁ • Kreator Ścieżek Twojego Życia zgodnych z planem rozwoju Duszy;
 → zbadamy czy jest zadowolony z wyboru Twoich Ścieżek Życia;
 → czy może jest przez kogoś skrępowany, czy jakaś podczepiona Istota chce doprowadzić Cię do zmarnowania kolejnego ŻYCIA?
Uzyskasz informację kto i kiedy zablokował funkcjonowanie Twojej Duszy.

• MOC UZDRAWIANIA
 → kiedy i w jakich okolicznościach nastąpiła utrata wewnętrznej Mocy UZDRAWIANIA (pojedynczych osób lub grup ludzi);
Uzyskasz poradę → jak uwolnić DNA od zapisanych blokad Mocy Uzdrawiania; jak odzyskać moc wewnętrznego Uzdrowiciela.

• OŚRODEK HARA • Tan-Tiem
 → Badanie kiedy i w jakich okolicznościach w przeszłości nastąpiła utrata wewnętrznej Mocy Ognia Hara;
► Uzyskasz poradę jak uwolnić te blokady, oraz przywrócić Moc swojego wewnętrznego Ognia Hara.

• 3-OKO •   określenie ile jeszcze pozostało Ci pieczęci i blokad 3-OKA  do uwolnienia;
→ Badanie kiedy i przez kogo powstały blokady i pieczęcie,  oraz kiedy swoimi lękami zablokowa-łeś/łaś sam/sama sobie 3-Oko;
Uzyskasz poradę w jaki sposób uwolnić 3-OKO od tych  pieczęci i blokad.

• ŚWIADOMOŚĆ
→ badanie ile pieczęci założył Ci SYSTEM, który w ŚWIADOMOŚCI ludzi stwarza ILUZJĘ ŻYCIA w świecie materialnym;
Uzyskasz poradę jak stopniowo budzić się i uwalniać swoją ŚWIADOMOŚĆ od tych pieczęci i blokad SYSTEMU.

• PRZESTRZEŃ SERCA
→ Badanie kiedy i przez kogo, w tym życiu, w dzieciństwie lub w dalekiej przeszłości zamknęło się Twoje Serce na Absolutną MIŁOŚĆ.
Uzyskasz poradę jak uwolnić się od tych przyczyn i poszerzyć Przestrzeń Serca Swego.

• ŚWIATŁO DUSZY •  to Dar od Boga, który kiedyś odróżniał Cię od innych;
→ Badanie jakie wewnętrzne Światło Duszy dostał-eś/aś od Boga przy pierwszym wyjściu ze ŹRÓDŁA  do  Świata Materialnego,   
Zbadamy kiedy i w jakich okolicznościach zakryto Tobie Światło Duszy, kiedy i kto skradł Twój Dar otrzymany od Boga.

• ŹRÓDŁO MIŁOŚCI I KREACJI ŻYCIA, Z KTÓREGO POCHODZI TWOJE ISTNIENIE
→ rysunek Twojego połączenia za Źródłem, analiza czy jest harmonijne, czy zablokowane i w jakim stopniu?
 Zbadamy, przez kogo, w tym życiu lub w przeszłości  zostało zablokowane Twoje połączenie ze Źródłem
Uzyskasz poradę jak przywrócić 100% połączenie z Wiekuistym Źródłem Miłości i Kreacji Życia..

 • Konsultacje i zabiegi odbywają się z udziałem osobistym
  lub w nagłych przypadkach online. poprzez rozmowę telefoniczną.
 • Koszt konsultacji 250 zł za 1 godz.
                            +100 zł za każde następne pół godz.
 • Do konsultacji i zabiegów należy przygotować fotografię swoją i bliskich zalecany też jest plan domu (z zaznaczeniem miejsca spania, obrazów i luster)

                     tel. USA:   +1 (917) 807 11 94

  Zapisy tel: WhatsApp:

  +48 516 09 99 09

      Informacje tel:  WhatsApp:

  +48 602 71 00 28

  uzdrawianieduszy.pl
  uzdrawianieduszy.com

  YouTube:

  youtube.com/@Borny_

  Facebook:       facebook.com/waldemar.borny

    

 

ZADZWOŃ

+48 516 099 909

Separator     ikona telefonu

 

ADRES

ul. Rynek 2 lok.14
20-111 Lublin

Separator      ikona adresu

 

NAPISZ

waldemar@borny.pl

Separator    ikona maila

 

Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane

Waldemar Borny CENTRUM ROZWOJU OSOBISTEGO
NIP 712 172 84 48

przelewy i darowizny z Polski:
20 1140 2004 0000 3402 7644 7285

przelewy i darowizny z Europy:
IBAN: PL77 1140 2004 0000 3412 0826 0657
BIC/SWIFT: BREXPLPWMBK

przelewy i darowizny z Ameryki:
PayPal waldemar.borny@gmail.com