Aniołowie posłańcy

Aniołowie stróże

W czasach prehistorycznych człowiekiem opiekowały się Aniołowie Natury, których przejawem były Aniołowie poszczególnych objawów Przyrody. Ludzie którzy z szacunkiem odnosili się do Duchów Przyrody otrzymywali od nich opiekę dusz zwierząt. Były to dusze zaprzyjaźnionych zwierząt leśnych: niedźwiedzi, wilków; dusze oswojonych kotów: lampartów, panter; dusze ptaków drapieżnych: sokołów, sów i innych zwierząt. W czasach historycznych, w których ludzie tworzyli grupy rodzinne i lokalne społeczności pojawiła się nad ludźmi opieka dusz przodków, tych którzy za życia ich kochali. Z tych dusz przodków, którzy po śmierci swojego ciała przeszli do Nieba, dostają Łaskę bycia patronem tylko te dusze, które za życia były opiekuńcze i miały dobre serce dla innych ludzi.

Człowiek cywilizowany stał się widownią zmagań nie tylko własnych sił duchowych ale i bytów transcendentnych żądnych zapanowania nad duszami ludzi. Pogłębiająca się przez to świadomość dystansu człowieka wobec Boga wysunęła na pierwszy plan potrzebę ustanowienia aniołów jako pośredników między Bogiem a człowiekiem. Od koło 80 tys. lat temu w naszym Wszechświecie na różnych planetach zaczęły pojawiać się cywilizacje ludzi, którymi opiekowali się aniołowie stróże. Na planecie Ziemia od 12÷10 tys. lat temu pojawiały się cywilizacje, którymi opiekowali się Aniołowie Stróże - posłańcy Boga. Teraz każdy współczesny człowiek bez względu na rasę i wyznanie od momentu swoich narodzin posiada indywidualną opiekę Anioła Stróża.

Jak wykazują moje obserwacje w dniu poczęcia Archanioł Gabriel zawiadamia jednego z Aniołów, że za 9 miesięcy obejmie rolę Anioła Stróża - posłańca Boga. Dokładnie za 9 miesięcy od chwili poczęcia, jeśli dziecko się narodziło, zjawiają się przy dziecku Archanioł Gabriel wraz z Aniołem Stróżem. Archanioł Gabriel zakłada małą Księgę Życia, dokonują oględzin dziecka, robią spis z natury który obejmuje:

 • stan ciała dziecka, wady rozwojowe, wady genetyczne;
 • stan psychiki dziecka, predyspozycje astrologiczne, obciążenia rodowe;
 • stan duszy dziecka, zadania duszy w materii, dary na drogę życia na Ziemi.

Archanioł Gabriel wręcza Aniołowi Stróżowi Księgę Życia dziecka i odchodzi. Anioł Stróż unosi się nad dzieckiem i jak wykazują badania zawsze jest przy nas standardowo w odległości około 25 m nad nami. W ciągu naszego życia znajduje się bliżej nas wtedy gdy chce żebyśmy go usłyszeli lub gdy my chcemy z nim rozmawiać, prosić o pomoc duchową dotyczącą uzdrowienia ciała, uzdrowienia psychiki, uzdrowienia związku partnerskiego, lub prosić o wstawiennictwo w załatwieniu codziennych spraw życiowych, osobistych, miłosnych, domowych, rodzinnych lub zawodowych.

 

Jak przejawia się opieka Anioła Stróża nad każdym z nas?

 • Spełnia rolę wysłannika Boga.
 • Spełnia funkcję łącznika między człowiekiem a Bogiem.
 • Przekazuje modlitwy człowieka do Boga - ludzie którzy nie posiadają Anioła Stróża nie maja mocy modlitwy !
 • Ponieważ Anioł Stróż jest czystym duchem stworzonymi przez Boga i nie posiada Ego więc nie osądza czynów człowieka.
 • Uwidacznia ojcowską dobroć i miłość Boga, który czuwa nad ludźmi na wiele sposobów.
 • Pośredniczy w przekazywaniu człowiekowi wyjątkowych poleceń Bożych.
 • Ukazuje się we snach ostrzegając przed niebezpieczeństwem.
 • Wyświadcza szczególną pomoc w niebezpieczeństwie.
 • Ratuje życie człowieka podczas nagłego i niespodziewanego wypadku.
 • Odpowiada nam na pytania dotyczące wyboru dalszego odcinka drogi życiowej.
 • Smuci się gdy jego podopieczny nie słyszy jego cichego głosu i wybiera zejście na złą drogę.
 • Ma poczucie winy, gdy jego podopieczny popełnia zły uczynek, ma niechęć do życia lub myśli o popełnieniu samobójstwa.
 • Napełnia go prawdziwa radość gdy jego podopieczny nawraca się na Miłość Boga.

Zadanie opieki Anioła Stróża nad człowiekiem kończy się z chwilą śmierci ciała człowieka. Obrzędom pogrzebowym towarzyszy prośba do anioła stróża by wyprowadził duszę z ciemności do Światłości Wiekuistej. Wówczas Anioł Stróż czyni ostatnią powinność wobec człowieka na Ziemi odprowadzeniem jego duszy do TUNELU stanowiącego przejście z Ziemi na tamtą stronę, do KRÓLESTWA NIEBIESKIEGO.

autor: Waldemar Józef Borny