Archaniołowie Wysłannicy

Archaniołowie wysłannicy Boga przypominają nam ludziom na różne sposoby kim byliśmy przed wejściem w materię. Pomagają nam na naszej drodze życia byśmy odkryli w nas Boską istotę. Pokazują się ludziom jako Archaniołowie mający dwa lub cztery skrzydła, wzrost najczęściej od 2 do 4m.

 

Archanioł Michał

Archanioł Michał

Podobny Bogu, Książę Obecności, Anioł Prawości, Anioł Uświęcenia Duszy, Anioł Gorejącego Krzewu. Uważany jest za najważniejszego ze wszystkich Archaniołów, jest księciem Niebiańskiej Armii Aniołów broniącej uczciwości, sprawiedliwości i prawdy.

Wzywany jest przy egzorcyzmach, jest ognistym wojownikiem w walce z wszelkimi negatywnościami. Zauważyłem, że jego nadejście poprzedza widok pęciu tarcz - w układzie podobnym do kół olimpijskich. Możemy prosić go o pomoc gdy czujemy się osaczeni, gdy znaleźliśmy się w trudnym położeniu, gdy osamotnieni potrzebujemy jego wsparcia. Pomaga nam wtedy gdy podjęliśmy decyzję uwolnienia się od naszych negatywności. Pomaga pokonanym odnaleźć wewnętrzne Światło by się mogli podnieść.

Jest życzliwym Aniołem Śmierci, przynosi oswobodzenie nieśmiertelnej Duszy z więzów schorowanego ciała. Jest aniołem Końcowego Rachunku ważącym ludzkie dusze. Jest strażnikiem kluczy do Królestwa Niebieskiego.

Archaniol-Michal-4
Archaniol-Michal-3
Archaniol-Michal-2
 

Archanioł Gabriel

est posłańcem Słowa Bożego, jest najpotężniejszym posłańcem Źródła Miłości. Zarządza tajemnicą wcielania się dusz w świecie materii. Tym ludziom, którzy chcą głębiej poznać samego siebie pomaga poznać zdolności i talenty otrzymane od Boga i ukazuje kolejne cząstki prawdy uświadamiające cel życia w świecie materii:

 • pomaga odnaleźć szacunek do fizycznego ciała,pokazuje,
 • jakie otrzymaliśmy od Boga talenty,
 • jakie dostaliśmy dary,
 • jakie dostaliśmy zadania do zrealizowania w świecie materii,
 • uświadamia jaki wartościowy wkład każdy z nas wnosi do Duchowego rozwoju całej ludzkości,
 • pomaga zobaczyć (poprzez intuicję lub skupienie wewnętrzne) to co jest słuszne dla nas w danej chwili.

Opiekuje się kobietami w ciąży i małymi dziećmi do lat kilku zaspakajając ich potrzebę miłości, jak najdłużej chroni wewnątrz nich to co naturalne i czyste.

Jeśli człowiek idzie przez życie skupiając się na swoim sercu wtedy Archanioł Gabriel zapala światło we wnętrzu jego serca, ukazując temu człowiekowi, najlepszą drogę do realizacji swoich zadań.

 

Archanioł Gabriel

 

Archanioł Rafael

 

Archanioł Rafael

Anioł Opatrzności, sprawuje pieczę nad Drzewem Życia w Ogrodzie Edenu.
Uzdrawia choroby ludzi przez moc Bożej miłości. Wspomaga uzdrowicieli na Ziemi i na innych planetach. Zuważyłem, że jego nadejście poprzedza pojawienie się deszczu złotych gwiazd, wtedy kiedy otwieramy nasze serca na uzdrowienie. Pomaga nam dostrzec jaką mamy lekcję w chorobie i wtedy gdy zrozumiemy tę lekcję i wykażemy pokorę, uzdrawia naszą duszę, nasz umysł i nasze ciało, wskazując drogę do Źródła Miłości.

Wzywany jest przy udzielaniu sakramentu chorym ofiarując im ulgę.

 

Archanioł Uriel

Płomień Boga, Anioł Zbawienia, Książe Światłości, jest Światłem Boga przynoszącym ludziom poznanie i zrozumienie Praw Wszechświata. Jest też aniołem pilnującym grzmotu i przerażenia - to właśnie Uriela Bóg posłał do Noego przed potopem. Uriel często przedstawiany jest z płomieniem wiedzy w otwartej dłoni, która prowadzi ludzi do zdrowia i obfitości. Pomaga ludziom zrozumieć Prawa Wszechświata. Można go prosić by pomógł nam zaakceptować każdego człowieka w całości takimi jaki jest. Pomaga zaufać planom Bożym wobec nas, byśmy uwierzyli w opiekę Aniołów, byśmy uwierzyli, że wszystkie pojawiające się sytuacje, jakie by nie były, są dla naszego dobra. Pomaga nam, w naszym sercu odnaleźć nasze wewnętrzne Światło i uświadamia nam konieczność brania odpowiedzialności za własne życie. Pragnie podnieść każdemu człowiekowi świadomość, ponad iluzję świata materialnego, do poziomu w którym panuje zrozumienie, że wszyscy w każdej chwili jesteśmy kochani przez Boga.

 

Archanioł Uriel

 

Archanioł Metatron

 

Archanioł Metatron

Jak podaje Pismo Metatron doświadczył raz życia w ciele człowieka na planecie Ziemia pod imieniem Enoch (siódmy patriarcha po biblijnym Adamie).

Jest połączony ze źródłem Miłości i wszelkiej kreatywności.

Chce doprowadzić ludzi do wzniesienia się na wyższy poziom świadomości ponad iluzję królestwa Ziemi, by zapobiec, by nie powtórzyła się ponowie, historia upadku jedności z Bogiem ludzi na Ziemi.

 • Gdy czujemy się zagubieni i nadmiernie zmęczeni możemy prosić go o pomoc w odnalezieniu właściwej równowagi pomiędzy 3 aspektami naszego życia: – miłością – pracą – odpoczynkiem.
 • Pomaga ustalić właściwą miarę dla każdego rozpoczętego działania i prowadzić nasze wysiłki tak by zachować zdrowie, harmonię i radość życia.

Jego zadaniem jest:

 • rejestrowanie czynów wszystkich ludzi w "Księdze Życia",
 • zapisywanie naszych wszystkich dobrych uczynków w "Księdze Życia".

W Księdze Życia zapisuje historię Dusz tylko tych ludzi, którzy rozpoczęli wędrówkę w świecie materii zgodnie z wolą Boga.

 

Archanio-Metatron-3
Archanio-Metatron-1
 

Archanioł Chamuel

Jego imię znaczy: Ten który widzi Boga.

Możemy prosić go w modlitwie:

 • o pomoc w wybaczeniu sobie i wybaczeniu tym, którzy doświadczali nas cierpieniem;
 • o pomoc w naprawieniu związków miłości,
 • o pomoc w uwolnieniu od konfliktów małżeńskich, z dziećmi i w pracy;
 • o pomoc w uwolnieniu od niepokoju, od lęków i od depresji.

 

Archanioł Chamuel

 

Archanioł Chamuel

 

 

Archanioł Jeremiel

 

Archanioł Jeremiel

Jego imię oznacza Miłosierdzie Boga.

Znany jest jako anioł nadziei i interpretator wizji. Można się modlić do niego o pomoc w ocenie swojego życia, by dowiedzieć się co Bóg chciałby, abyśmy zmienili, byśmy mogli lepiej wypełnić swój cel życia. Jeremiel służy również ludziom po śmierci, pomagając przejrzeć swoje ziemskie życie.

Można prosić Archanioła Jeremiela by pomógł nam:

 • dokonać wglądu w siebie i zobaczyć błędy popełnione w przeszłości
 • wyciągnąć z nich nauki,
 • i odnaleźć nowa ścieżkę życia.

Kiedy stoimy przed rozwiązaniem problemów, to możemy modlić się do niego, by poprzez wizje i sny, wprowadził najlepsze dla nas rozwiązanie tych problemów do naszego umysłu.

 

Archanioł Haniel

Głosi chwałę Boga.

Jest Archaniołem obdarzającym Miłością.

Można go prosić:

 • by pomógł nam odnaleźć na Ziemi swą bratnią duszę,
 • by dusze, które są sobie przeznaczone spotkały się na Ziemi.

 

 

Archanioł Haniel

 

autor: Waldemar Józef Borny