Aniołowie żywiołów

Aniołowie żywiołów zarządzają wymiarami pierwotnych żywiołów. Ale zauważyłem, że jeśli wzniesiemy trochę swój umysł ponad Iluzję Materii to możemy uświadomić sobie, że Aspekty Aniołów Żywiołów znajdują się w każdej komórce organizmu i w całym ciele człowieka. Więc można spróbować nawiązać kontakt mentalny z tymi aspektami. Gdy to nam się uda można prosić ich o pomoc i wsparcie w uzdrowieniu naszego organizmu. W tym celu możemy ich prosić o pomoc i wsparcie:

  • w regulacji przepływu energii OGNIA do naszego organizmu zgodnie z boskim planem;
  • w regulacji przepływu energii ZIEMI do wszystkich komórek naszego organizmu zgodnie z boskim planem;
  • w regulacji przepływu energii poszczególnych MIENRAŁÓW zgodnie z zapotrzebowaniem naszego organizmu i zgodnie z boskim planem;
  • w regulacji przepływu energii WODY do poszczególnych komórek naszego organizmu zgodnie z boskim planem;
  • w regulacji przepływu energii DRZEW ziół i Klwatów do naszych organów zgodnie z boskim planem;
  • w regulacji przepływu prany z POWIETRZA do naszego organizmu zgodnie z boskim planem;
  • w regulacji przepływu energii ETERU (SŁOŃCA GWIAZD I CAŁEGO KOSMOSU) do naszego organizmu zgodnie z boskim planem;

autor: Waldemar Józef Borny